جستجو در کنداکتور

سر سفره خدا، 15 روز، به شرح زیر در جدول برنامه ها قرار گرفته است.
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
163 C1065 18:55:17 00:01:33 کیپ سر سفره خدا 0 کلیپ موزیکال
215 C1073 22:49:53 00:03:30 کلیپ سر سفره خدا 0 کلیپ موزیکال
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
207 21:00:00 01:25:13 سر سفره خدا _ویژه عید فطر 2 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
124 16:01:06 01:25:00 سر سفره خدا (ویژه عید فطر) 2 0 مجموعه ایرانی
172 21:00:15 01:25:00 سر سفره خدا - ویژه عید فطر از 1 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
107 16:00:54 01:25:00 سر سفره خدا ویژه عید فطر 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
28 RT4040 02:59:35 00:00:25 ارم تایم (سر سفره خدا 0 آرم استیشن
29 03:00:00 00:54:14 سر سفره خدا 29 0 ویژه برنامه ها
35 04:07:35 00:22:38 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
31 RT4040 02:59:43 00:00:25 ارم تایم (سر سفره خدا) 0 آرم استیشن
32 03:00:08 00:53:52 سر سفره خدا 28 0 ویژه برنامه ها
38 04:07:26 00:23:00 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
223 RT4040 18:29:37 00:00:25 آرم تایم (سر سفره خدا ) 0 آرم استیشن
224 18:30:02 00:57:21 سر سفره خدا 28 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
33 RT4040 02:59:37 00:00:25 آرم تایم (سر سفره خدا ) 0 آرم استیشن
34 03:00:02 00:55:14 سر سفره خدا 27 0 ویژه برنامه ها
40 04:06:55 00:22:55 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
49 C1073 05:55:57 00:03:30 کلیپ سر سفره خدا 0 کلیپ موزیکال
224 RT4040 18:29:44 00:00:25 آرم تایم (سر سفره خدا ) 0 آرم استیشن
225 18:30:09 00:57:50 سر سفره خدا 27 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
26 03:00:10 00:53:15 سر سفره خدا 26 0 ویژه برنامه ها
32 04:07:33 00:22:38 سر سفره خدا 7 0 ویژه برنامه ها
222 18:30:07 00:58:14 سر سفره خدا 26 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 NM1387 02:23:50 00:02:10 آنونس برنامه سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
30 03:00:03 00:53:19 سر سفره خدا 25 0 ویژه برنامه ها
36 04:07:51 00:22:38 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
32 RT4040 02:59:48 00:00:25 ارم (سر سفره خدا ) 0 آرم استیشن
33 03:00:13 00:54:14 سر سفره خدا 11 0 ویژه برنامه ها
39 04:08:11 00:21:39 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
228 RT4040 18:29:38 00:00:25 ارم تایم (سر سفره خدا) 0 آرم استیشن
229 18:30:03 00:57:33 سر سفره خدا 11 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
25 E_RT4040 02:59:36 00:00:25 ارم (سر سفره خدا ) 0 مجموعه خارجی
32 04:08:14 00:21:46 سر سفره خدا 0 مجموعه ایرانی
192 RT4040 18:29:38 00:00:25 آرم تایم (سر سفره خدا ) 0 آرم استیشن
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
20 E_RT4040 02:59:45 00:00:25 ارم تایم (سر سفره خدا 0 آرم استیشن
21 03:00:10 00:55:17 سر سفره خدا 4 0 ویژه برنامه ها
27 04:08:19 00:21:40 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 E_NM1387 02:27:14 00:02:10 آنونس مجموعه سر سفره خدا 0 تیزر و آنونس
31 E_RT4040 02:59:36 00:00:25 ارم تایم (سر سفره خدا) 0 آرم استیشن
32 03:00:01 00:55:00 سر سفره خدا 7 ویژه برنامه ها
38 04:09:14 00:20:29 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
185 E_RT4040 18:29:35 00:00:25 آرم تایم (سر سفره خدا ) 0 آرم استیشن
186 Kholase Rooze 21 18:30:00 00:56:50 سر سفره خدا 21 0 مجموعه ایرانی
شناسه کد برنامه شروع مدت نام قسمت قسمت ها نوع ملاحظات
24 E_RT4040 02:59:39 00:00:25 آرم تایم (سر سفره خدا ) 0 آرم استیشن
25 03:00:04 00:55:09 سر سفره خدا 7 0 ویژه برنامه ها
31 04:09:17 00:21:11 سر سفره خدا 0 ویژه برنامه ها
192 E_RT4040 18:29:35 00:00:25 آرم تایم (سر سفره خدا ) 0 آرم استیشن
193 18:30:00 00:58:30 سر سفره خدا 20 0 مجموعه ایرانی