جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:15
4 08:05:46 حدیث 00:00:24
5 08:06:10 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:30 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:15 کلیپ ریحانه 00:03:30
8 08:10:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
9 08:11:07 دیپ‌داپ 00:02:31
10 08:13:38 آگهی بازرگانی 00:01:22
11 08:15:00 ماجراهای بهادر - قسمت 25 00:13:14
12 08:28:14 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
13 08:29:14 وله خمیری 00:00:48
14 08:30:02 ماهی فضایی - قسمت 74 00:11:04
15 08:41:06 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
16 08:44:18 وله خمیری 00:00:32
17 08:44:50 رکسیو - قسمت 14 00:06:21
18 08:51:11 اعلام برنامه 00:00:35
19 08:51:46 پینگو 00:05:17
20 08:57:03 وله خمیری 00:00:29
21 08:57:32 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
22 08:58:20 آگهی بازرگانی 00:01:40
23 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 60 00:11:12
24 09:11:12 کلیپ ریحانه 00:03:30
25 09:14:42 آرم استیشن روز 00:00:20
26 09:15:02 گروه نجات - قسمت 21 00:10:03
27 09:25:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
28 09:25:14 وله خمیری 00:00:34
29 09:25:48 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:26:33 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
31 09:28:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
32 09:29:00 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
33 09:30:00 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 36 00:06:09
34 09:36:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
35 09:36:25 کلیپ نقاشی 00:02:17
36 09:38:42 ماستی - قسمت 16 00:05:40
37 09:44:22 وله خمیری 00:00:38
38 09:45:00 نیکا و داداشی - قسمت 32 00:09:32
39 09:54:32 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
40 09:54:55 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
41 09:55:55 وله خمیری 00:00:29
42 09:56:24 آگهی بازرگانی 00:03:36
43 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 61 00:24:57
44 10:24:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
45 10:25:23 اعلام برنامه 00:00:35
46 10:25:58 کلیپ ریحانه 00:03:30
47 10:29:28 وله خمیری 00:00:32
48 10:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 9 00:05:52
49 10:35:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
50 10:36:01 کلیپ آفریدگار 00:02:57
51 10:38:58 مول 00:04:38
52 10:43:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
53 10:43:52 ماهی فضایی - قسمت 75 00:11:18
54 10:55:10 اعلام برنامه 00:00:45
55 10:55:55 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 10:56:04 آگهی بازرگانی 00:03:59
57 11:00:03 لویی - قسمت 38و37 00:12:52
58 11:12:55 وله خمیری 00:00:32
59 11:13:27 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
60 11:15:01 گروه نجات - قسمت 22 00:11:14
61 11:26:15 کلیپ ریحانه 00:03:30
62 11:29:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
63 11:30:01 ماجراهای بهادر - قسمت 26 00:09:09
64 11:39:10 وله خمیری 00:00:42
65 11:39:52 مکس 00:00:44
66 11:40:36 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
67 11:42:10 رکسیو - قسمت 15 00:04:41
68 11:46:51 کلیپ قصه باران 00:02:44
69 11:49:35 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:56
70 11:50:31 تو تی تو 00:02:15
71 11:52:46 وله خمیری 00:00:36
72 11:53:22 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
73 11:55:30 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
74 11:55:39 آگهی بازرگانی 00:04:21
75 12:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 61 00:11:01
76 12:11:01 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
77 12:11:49 کلیپ اهمیت خانواده 00:02:18
78 12:14:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
79 12:15:00 نیکا و داداشی - قسمت 33 00:09:58
80 12:24:58 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:00:55
81 12:25:53 اوم نوم 00:01:14
82 12:27:07 کلیپ خروس 00:02:38
83 12:29:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
84 12:30:01 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 37 00:06:20
85 12:36:21 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
86 12:37:14 مول 00:05:07
87 12:42:21 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:56
88 12:43:17 کلیپ سلام 00:01:21
89 12:44:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
90 12:45:00 ماستی - قسمت 17 00:05:36
91 12:50:36 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
92 12:52:10 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:00:55
93 12:53:05 وله رگلاژ 00:00:57
94 12:54:02 حدیث 00:00:24
95 12:54:26 تلاوت قرآن 00:03:34
96 12:58:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
97 13:02:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 13:02:17 کلیپ ریحانه 00:03:30
99 13:05:47 نقاشی کنیم 00:00:50
100 13:06:37 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
101 13:08:11 یاپ یاپس 00:02:00
102 13:10:11 وله خمیری 00:00:48
103 13:10:59 ماموک 00:03:08
104 13:14:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
105 13:15:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 8 00:05:52
106 13:20:52 وله خمیری 00:00:39
107 13:21:31 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
108 13:25:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
109 13:25:21 آگهی بازرگانی 00:04:41
110 13:30:02 مهد‌پویا - قسمت 54 00:24:33
111 13:54:35 وله خمیری 00:00:29
112 13:55:04 مکس 00:00:39
113 13:55:43 آگهی بازرگانی 00:04:17
114 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
115 14:00:50 سینمایی دور دنیا در 50 سال 01:08:03
116 15:08:53 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
117 15:09:03 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
118 15:10:18 رالف 00:01:08
119 15:11:26 تیزر صداها 00:03:33
120 15:14:59 آنونس سینمایی غول‎های پاکتی 00:01:38
121 15:16:37 لذت دانایی 00:04:07
122 15:20:44 تیزر به همین سادگی 00:03:07
123 15:23:51 آگهی بازرگانی 00:03:55
124 15:27:46 ماجراهای دانی و من - قسمت 40 00:28:35
125 15:56:21 آگهی بازرگانی 00:03:43
126 16:00:04 مل‌مل - قسمت 12 00:54:32
127 16:54:36 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
128 16:55:51 آگهی بازرگانی 00:04:09
129 17:00:00 آبشار سرنوشت - قسمت 59 00:23:53
130 17:23:53 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
131 17:24:20 تیزر صداها 00:03:33
132 17:27:53 تیزر شادیانه_20 00:02:13
133 17:30:06 ورجه وورجه - قسمت 34 00:12:45
134 17:42:51 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
135 17:43:01 تیزر شادیانه_20 00:02:13
136 17:45:14 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 57 00:10:20
137 17:55:34 آگهی بازرگانی 00:04:57
138 18:00:31 گروه نجات رباتیک - قسمت 36 00:20:11
139 18:20:42 تیزر شادیانه_20 00:02:13
140 18:22:55 تیزر به زودی لاک‌ پشت‌های نینجا 00:01:00
141 18:23:55 لئون 00:02:27
142 18:26:22 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
143 18:27:00 تیزر به همین سادگی 00:03:07
144 18:30:07 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 47 00:27:29
145 18:57:36 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
146 18:58:51 اعلام برنامه 00:00:55
147 18:59:46 تیزر صداها 00:03:33
148 19:03:19 آگهی بازرگانی 00:01:21
149 19:04:40 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:37
150 19:07:17 اعلام برنامه 00:00:50
151 19:08:07 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
152 19:08:24 صدای مخاطبان-277 00:02:00
153 19:10:24 وله خوشمزه-193 00:04:10
154 19:14:34 وله رگلاژ 00:00:29
155 19:15:03 کلیپ شب 00:02:00
156 19:17:03 حدیث 00:00:22
157 19:17:25 تلاوت قرآن 00:04:35
158 19:22:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
159 19:26:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
160 19:26:38 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
161 19:27:53 تیزر شادیانه_20 00:02:13
162 19:30:06 سالار - قسمت 10و11 00:21:09
163 19:51:15 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
164 19:51:42 تیزر به زودی لاک‌ پشت‌های نینجا 00:01:00
165 19:52:42 دزد ناشی 00:01:26
166 19:54:08 تیزر صداها 00:03:33
167 19:57:41 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
168 19:58:17 گنجینه 00:00:55
169 19:59:12 آنونس تکرار سینمایی چوپی 00:00:52
170 20:00:04 تاریخ از این‌ور - قسمت 38 00:21:03
171 20:21:07 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
172 20:21:24 تیزر به همین سادگی 00:03:07
173 20:24:31 تیزر مسابقه تلفنی جام نهالی 00:01:19
174 20:25:50 سبک زندگی 00:01:08
175 20:26:58 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
176 20:27:08 آگهی بازرگانی 00:02:09
177 20:29:17 ماجراهای دانی و من - قسمت 41 00:29:26
178 20:58:43 آگهی بازرگانی 00:01:20
179 21:00:03 آبشار سرنوشت - قسمت 59 00:23:53
180 21:23:56 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
181 21:25:11 آنونس سینمایی غول‎های پاکتی 00:01:38
182 21:26:49 گنجینه 00:00:51
183 21:27:40 تیزر شادیانه_10 00:02:23
184 21:30:03 ورجه وورجه - قسمت 33 00:13:20
185 21:43:23 تیزر به زودی لاک‌ پشت‌های نینجا 00:01:00
186 21:44:23 دزد ناشی 00:01:17
187 21:45:40 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
188 21:46:18 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 56 00:11:30
189 21:57:48 تیزر شادیانه_20 00:02:13
190 22:00:01 سینمایی چوپی 00:54:54
191 22:54:55 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
192 22:55:05 تیزر صداها 00:03:33
193 22:58:38 آنونس سینمایی غول‎های پاکتی 00:01:38
194 23:00:16 شکرستان 00:14:33
195 23:14:49 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
196 23:15:16 گروه نجات رباتیک - قسمت 35 00:22:16
197 23:37:32 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
198 23:39:02 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
199 23:40:17 تام و جری 00:08:17
200 23:48:34 تیزر شادیانه_15 00:01:28
201 23:50:02 رود رانر 00:06:13
202 23:56:15 تیزر به همین سادگی 00:03:07
203 23:59:22 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
204 23:59:39 شب بخیر بچه‌ها 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها