جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 حدیث 00:00:22
5 08:08:19 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:08:39 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:09:24 اوم نوم 00:01:05
8 08:10:29 کلیپ ریحانه 00:03:30
9 08:13:59 آگهی بازرگانی 00:01:02
10 08:15:01 ماجراهای بهادر - قسمت 26 00:09:09
11 08:24:10 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:24:19 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
13 08:25:53 لالبی 00:01:35
14 08:27:28 کلیپ دو دوست 00:02:35
15 08:30:03 ماهی فضایی - قسمت 75 00:11:18
16 08:41:21 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
17 08:42:21 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
18 08:42:37 کلیپ نمره بیست 00:01:52
19 08:44:29 وله خمیری 00:00:32
20 08:45:01 رکسیو - قسمت 15 00:04:41
21 08:49:42 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
22 08:51:16 کلیپ سلام 00:01:21
23 08:52:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
24 08:53:01 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:53:36 جعبه حیوانات 00:01:53
26 08:55:29 وله خمیری 00:00:39
27 08:56:08 کلیپ گل‌فروش 00:03:08
28 08:59:16 آگهی بازرگانی 00:00:44
29 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 61 00:11:01
30 09:11:01 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
31 09:14:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
32 09:15:01 گروه نجات - قسمت 22 00:11:14
33 09:26:15 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
34 09:27:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
35 09:27:31 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:28:16 اوم نوم 00:01:14
37 09:29:30 وله خمیری 00:00:30
38 09:30:00 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 37 00:06:20
39 09:36:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
40 09:36:29 ماستی - قسمت 17 00:05:36
41 09:42:05 کلیپ ریحانه 00:03:30
42 09:45:35 نیکا و داداشی - قسمت 33 00:09:58
43 09:55:33 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
44 09:57:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
45 09:58:00 آگهی بازرگانی 00:02:00
46 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 62 00:24:17
47 10:24:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
48 10:24:43 اوم نوم 00:00:55
49 10:25:38 اعلام برنامه 00:00:35
50 10:26:13 ماموک 00:03:00
51 10:29:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
52 10:29:29 وله خمیری 00:00:32
53 10:30:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 10 00:06:08
54 10:36:09 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
55 10:36:57 مول 00:05:05
56 10:42:02 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:00:55
57 10:42:57 وله خمیری 00:00:29
58 10:43:26 ماهی فضایی - قسمت 76 00:11:24
59 10:54:50 اعلام برنامه 00:00:45
60 10:55:35 آگهی بازرگانی 00:04:33
61 11:00:08 لویی - قسمت 48 00:12:34
62 11:12:42 وله خمیری 00:00:48
63 11:13:30 نقاشی کنیم 00:00:54
64 11:14:24 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
65 11:14:40 آرم استیشن روز 00:00:20
66 11:15:00 گروه نجات - قسمت 23 00:10:39
67 11:25:39 وله خمیری 00:00:42
68 11:26:21 کلیپ ریحانه 00:03:30
69 11:29:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
70 11:30:00 ماجراهای بهادر - قسمت 27 00:12:52
71 11:42:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
72 11:43:18 تیزر مهد پویا 00:00:34
73 11:43:52 وله خمیری 00:00:45
74 11:44:37 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
75 11:45:00 رکسیو - قسمت 16 00:08:53
76 11:53:53 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
77 11:55:27 آگهی بازرگانی 00:04:35
78 12:00:02 نقاش کوچولو - قسمت 62 00:11:00
79 12:11:02 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
80 12:11:50 دیپ‌داپ 00:02:31
81 12:14:21 وله خمیری 00:00:39
82 12:15:00 نیکا و داداشی - قسمت 34 00:10:58
83 12:25:58 کلیپ ریحانه 00:03:30
84 12:29:28 وله خمیری 00:00:32
85 12:30:00 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 38 00:07:06
86 12:37:06 آرم استیشن روز 00:00:20
87 12:37:26 مول 00:05:08
88 12:42:34 کلیپ نقاشی 00:02:17
89 12:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 12:45:00 ماستی - قسمت 18 00:05:30
91 12:50:30 وله رگلاژ 00:00:56
92 12:51:26 کلیپ چادر نماز 00:01:24
93 12:52:50 حدیث 00:00:22
94 12:53:12 تلاوت قرآن 00:03:48
95 12:57:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
96 13:01:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
97 13:01:17 کلیپ ریحانه 00:03:30
98 13:04:47 وله خمیری 00:00:29
99 13:05:16 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
100 13:05:32 من یک حیوان هستم 00:01:57
101 13:07:29 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
102 13:09:03 پینگو 00:05:24
103 13:14:27 وله خمیری 00:00:48
104 13:15:15 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 9 00:05:52
105 13:21:07 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:56
106 13:22:03 دیپ‌داپ 00:02:55
107 13:24:58 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:00:55
108 13:25:53 آگهی بازرگانی 00:04:07
109 13:30:00 مهد‌پویا - قسمت 61 00:24:57
110 13:54:57 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:00:55
111 13:55:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
112 13:56:01 آگهی بازرگانی 00:03:59
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
114 14:00:50 سینمایی غول‌های پاکتی 01:23:30
115 15:24:20 آگهی بازرگانی 00:03:30
116 15:27:50 ماجراهای دانی و من - قسمت 42 00:29:40
117 15:57:30 آگهی بازرگانی 00:04:29
118 16:01:59 101 راه برای ذله کردن پدر و مادر - قسمت 13 00:49:02
119 16:51:01 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
120 16:52:16 تیزر صداها 00:03:33
121 16:55:49 آگهی بازرگانی 00:04:18
122 17:00:07 آبشار سرنوشت - قسمت 60 00:23:47
123 17:23:54 تیزر به همین سادگی 00:03:07
124 17:27:01 تیزر شادیانه-20 00:02:13
125 17:29:14 ورجه وورجه - قسمت 35 00:12:44
126 17:41:58 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
127 17:42:08 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 58 00:14:37
128 17:56:45 آگهی بازرگانی 00:04:12
129 18:00:57 گروه نجات رباتیک - قسمت 37 00:22:11
130 18:23:08 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
131 18:23:25 تیزر شادیانه-20 00:02:13
132 18:25:38 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
133 18:26:53 تیزر صداها 00:03:33
134 18:30:26 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 48 00:26:44
135 18:57:10 اعلام برنامه 00:00:55
136 18:58:05 آنونس تکرار سینمایی دور دنیا در 50 سال 00:00:42
137 18:58:47 آگهی بازرگانی 00:01:32
138 19:00:19 اعلام برنامه 00:00:50
139 19:01:09 تیزر شادیانه-20 00:02:13
140 19:03:22 صدای مخاطبان-278 00:02:00
141 19:05:22 تیزر به همین سادگی 00:03:07
142 19:08:29 تیزر به زودی لاک‌ پشت‌های نینجا 00:01:00
143 19:09:29 کدو بدو 00:01:46
144 19:11:15 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
145 19:12:30 تیزر صداها 00:03:33
146 19:16:03 وله رگلاژ 00:00:46
147 19:16:49 تلاوت قرآن 00:04:11
148 19:21:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
149 19:25:28 کلیپ پیامبر 00:03:53
150 19:29:21 آنونس تکرار سینمایی دور دنیا در 50 سال 00:00:42
151 19:30:03 سالار - قسمت 11 00:22:22
152 19:52:25 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
153 19:53:40 وله خوشمزه-194 00:04:00
154 19:57:40 تیزر به همین سادگی 00:03:07
155 20:00:47 تاریخ از این‌ور - قسمت 39 00:23:33
156 20:24:20 تیزر شادیانه-10 00:01:28
157 20:25:48 آگهی بازرگانی 00:01:36
158 20:27:24 ماجراهای دانی و من - قسمت 43 00:29:48
159 20:57:12 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
160 20:58:27 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
161 20:59:05 آگهی بازرگانی 00:00:56
162 21:00:01 آبشار سرنوشت - قسمت 60 00:23:50
163 21:23:51 تیزر شادیانه-20 00:02:13
164 21:26:04 تیزر صداها 00:03:33
165 21:29:37 آنونس تکرار سینمایی دور دنیا در 50 سال 00:00:42
166 21:30:19 ورجه وورجه - قسمت 34 00:12:45
167 21:43:04 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
168 21:43:14 تیزر شادیانه_15 00:01:28
169 21:44:42 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 57 00:10:20
170 21:55:02 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
171 21:56:17 تیزر به همین سادگی 00:03:07
172 21:59:24 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
173 22:00:00 سینمایی دور دنیا در 50 سال 01:08:03
174 23:08:03 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
175 23:08:15 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
176 23:09:30 لاروا 00:01:57
177 23:11:27 تیزر صداها 00:03:33
178 23:15:00 شکرستان 00:14:36
179 23:29:36 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
180 23:30:03 گروه نجات رباتیک - قسمت 36 00:20:11
181 23:50:14 تیزر به زودی لاک‌ پشت‌های نینجا 00:01:00
182 23:51:14 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
183 23:52:44 تیزر به همین سادگی 00:03:07
184 23:55:51 لذت دانایی 00:03:41
185 23:59:32 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
186 23:59:49 شب بخیر بچه‌ها 00:00:11


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها