جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:04
4 08:06:35 حدیث 00:00:34
5 08:07:09 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:29 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:14 کلیپ ریحانه 00:03:30
8 08:11:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
9 08:12:00 جعبه حیوانات 00:01:38
10 08:13:38 آگهی بازرگانی 00:01:22
11 08:15:00 ماجراهای بهادر - قسمت 27 00:12:52
12 08:27:52 وله خمیری 00:00:44
13 08:28:36 مکس 00:00:39
14 08:29:15 تیزر مهد پویا-3 00:00:46
15 08:30:01 ماهی فضایی - قسمت 76 00:11:24
16 08:41:25 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
17 08:41:48 یاپ یاپس 00:01:39
18 08:43:27 وله خمیری 00:00:48
19 08:44:15 وله بحران آب 00:00:46
20 08:45:01 رکسیو - قسمت 16 00:08:53
21 08:53:54 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:54:29 وله خمیری 00:00:35
23 08:55:04 کلیپ ریحانه 00:03:30
24 08:58:34 آگهی بازرگانی 00:01:26
25 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 62 00:11:00
26 09:11:00 کلیپ گل‌های آفتاب‌گردان 00:02:17
27 09:13:17 وله ماه محرم 00:01:11
28 09:14:28 وله خمیری 00:00:32
29 09:15:00 گروه نجات - قسمت 24 00:11:16
30 09:26:16 وله خمیری 00:00:30
31 09:26:46 اعلام برنامه 00:00:45
32 09:27:31 من یک حیوان هستم 00:01:56
33 09:29:27 وله خمیری 00:00:33
34 09:30:00 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 39 00:06:23
35 09:36:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
36 09:36:39 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
37 09:37:39 ماستی - قسمت 19 00:06:20
38 09:43:59 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
39 09:45:33 نیکا و داداشی - قسمت 35 00:09:59
40 09:55:32 وله بحران آب 00:00:46
41 09:56:18 نقاشی کنیم 00:00:48
42 09:57:06 آگهی بازرگانی 00:02:54
43 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 63 00:21:15
44 10:21:15 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
45 10:21:38 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:56
46 10:22:34 ماموک 00:03:00
47 10:25:34 وله خمیری 00:00:35
48 10:26:09 کلیپ ریحانه 00:03:30
49 10:29:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
50 10:30:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 11 00:05:52
51 10:35:53 وله خمیری 00:00:33
52 10:36:26 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
53 10:38:00 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
54 10:41:15 تو تی تو 00:02:07
55 10:43:22 وله ماه محرم 00:01:11
56 10:44:33 ماهی فضایی - قسمت 77 00:11:17
57 10:55:50 وله خمیری 00:00:34
58 10:56:24 آگهی بازرگانی 00:03:36
59 11:00:00 لویی - قسمت 41,42 00:13:05
60 11:13:05 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
61 11:14:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
62 11:15:01 رکسیو - قسمت 17 00:07:55
63 11:22:56 وله خمیری 00:00:29
64 11:23:25 پینگو 00:06:10
65 11:29:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
66 11:30:01 ماجراهای بهادر - قسمت 28 00:08:55
67 11:38:56 وله خمیری 00:00:48
68 11:39:44 کلیپ ریحانه 00:03:30
69 11:43:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
70 11:43:23 مول 00:05:08
71 11:48:31 وله بحران آب 00:00:46
72 11:49:17 وله رگلاژ 00:00:24
73 11:49:41 کلیپ خدا 00:03:04
74 11:52:45 حدیث 00:00:34
75 11:53:19 تلاوت قرآن 00:03:41
76 11:57:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
77 12:01:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
78 12:01:17 آگهی بازرگانی 00:04:39
79 12:05:56 نقاش کوچولو - قسمت 63 00:11:05
80 12:17:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
81 12:17:17 نیکا و داداشی - قسمت 34 00:10:58
82 12:28:15 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
83 12:29:49 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
84 12:30:11 هوهوخان باد مهربان - قسمت محرم 00:14:11
85 12:44:22 وله خمیری 00:00:38
86 12:45:00 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 1 00:13:22
87 12:58:22 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
88 12:59:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
89 13:00:05 لویی 00:12:34
90 13:12:39 کلیپ توپ 00:02:24
91 13:15:03 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 10 00:06:08
92 13:21:11 کلیپ ریحانه 00:03:30
93 13:24:41 وله خمیری 00:00:29
94 13:25:10 آگهی بازرگانی 00:04:50
95 13:30:00 مهد‌پویا - قسمت 62 00:24:17
96 13:54:17 وله خمیری 00:00:35
97 13:54:52 مکس 00:00:44
98 13:55:36 آگهی بازرگانی 00:04:24
99 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
100 14:00:50 سینمایی بزرگ مرد کوچک 01:19:37
101 15:20:27 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
102 15:21:42 لاروا 00:01:45
103 15:23:27 آگهی بازرگانی 00:03:04
104 15:26:31 ماجراهای دانی و من - قسمت 44 00:29:27
105 15:55:58 آگهی بازرگانی 00:04:22
106 16:00:20 رقص قاصدک - قسمت 1 00:30:10
107 16:30:30 تیزر به همین سادگی 00:03:07
108 16:33:37 رود رانر 00:08:34
109 16:42:11 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
110 16:43:26 کدو بدو 00:01:33
111 16:44:59 تیزر صداها 00:03:33
112 16:48:32 حکایات پندآموز 00:08:22
113 16:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:06
114 17:00:00 نابغه کوچک - قسمت 1 00:19:53
115 17:19:53 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
116 17:20:15 تیزر به همین سادگی 00:03:07
117 17:23:22 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
118 17:24:00 بوسه بر آسمان - قسمت 1 00:14:57
119 17:38:57 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
120 17:39:07 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 59 00:14:16
121 17:53:23 آگهی بازرگانی 00:04:25
122 17:57:48 گروه نجات رباتیک - قسمت 38 00:16:00
123 18:13:48 وله رگلاژ 00:00:25
124 18:14:13 حدیث 00:00:36
125 18:14:49 تلاوت قرآن 00:04:11
126 18:19:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
127 18:23:28 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
128 18:24:58 ادامه گروه نجات رباتیک 00:04:11
129 18:29:09 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
130 18:29:26 پیام سلامت 00:00:41
131 18:30:07 دیجیمون - قسمت 07 00:20:47
132 18:50:54 تیزر شادیانه_20 00:02:08
133 18:53:02 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
134 18:53:38 تیزر به همین سادگی 00:03:07
135 18:56:45 دزد ناشی 00:01:17
136 18:58:02 تیزر به زودی لاک‌ پشت‌های نینجا 00:01:00
137 18:59:02 آگهی بازرگانی 00:00:58
138 19:00:00 سینمایی غول‌های پاکتی - قسمت 6 01:23:30
139 20:23:30 آگهی بازرگانی 00:02:31
140 20:26:01 ماجراهای دانی و من - قسمت 45 00:29:41
141 20:55:42 وله خوشمزه-197 00:03:54
142 20:59:36 آگهی بازرگانی 00:01:02
143 21:00:38 آبشار سرنوشت - قسمت 60 00:23:46
144 21:24:24 صدای مخاطبان-280 00:02:00
145 21:26:24 کدو بدو 00:01:27
146 21:27:51 تیزر شادیانه_20 00:02:13
147 21:30:04 ورجه وورجه - قسمت 35 00:12:44
148 21:42:48 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
149 21:44:03 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
150 21:44:58 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 58 00:11:30
151 21:56:28 تیزر به همین سادگی 00:03:07
152 21:59:35 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
153 21:59:52 شب بخیر بچه‌ها 02:00:08


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها