جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:47
4 08:06:18 حدیث 00:00:19
5 08:06:37 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:57 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:07:42 ماموک 00:03:08
8 08:10:50 کلیپ نی‌نی 00:03:46
9 08:14:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
10 08:15:00 ماجراهای بهادر - قسمت 28 00:08:55
11 08:23:55 وله بحران آب 00:00:46
12 08:24:41 مول 00:04:38
13 08:29:19 وله خمیری 00:00:42
14 08:30:01 ماهی فضایی - قسمت 77 00:11:17
15 08:41:18 وله ماه محرم 00:01:11
16 08:42:29 نقاشی کنیم 00:00:50
17 08:43:19 وله خمیری 00:00:48
18 08:44:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
19 08:45:00 رکسیو - قسمت 17 00:07:55
20 08:52:55 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:53:30 کلیپ پاییز 00:01:40
22 08:55:10 پینگو 00:04:47
23 08:59:57 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
24 09:00:06 نقاش کوچولو - قسمت 63 00:11:05
25 09:11:11 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
26 09:13:19 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
27 09:14:19 وله خمیری 00:00:44
28 09:15:03 گروه نجات - قسمت 25 00:11:14
29 09:26:17 وله خمیری 00:00:30
30 09:26:47 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:27:32 لالبي 00:01:35
32 09:29:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
33 09:30:00 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 40 00:07:04
34 09:37:04 وله ماه محرم 00:01:11
35 09:38:15 ماستی - قسمت 20 00:05:29
36 09:43:44 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
37 09:45:18 نیکا و داداشی - قسمت 36 00:09:30
38 09:54:48 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
39 09:55:36 جعبه حیوانات 00:01:35
40 09:57:11 آگهی بازرگانی 00:02:51
41 10:00:02 مهد‌پویا - قسمت 64 00:22:21
42 10:22:23 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
43 10:22:46 وله بحران آب 00:00:46
44 10:23:32 ماموک 00:03:06
45 10:26:38 اعلام برنامه 00:00:35
46 10:27:13 یاپ یاپس 00:01:57
47 10:29:10 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
48 10:29:32 وله خمیری 00:00:29
49 10:30:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 12 00:05:52
50 10:35:53 وله خمیری 00:00:36
51 10:36:29 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
52 10:40:03 دیپ‌داپ 00:02:57
53 10:43:00 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
54 10:43:23 وله ماه محرم 00:01:11
55 10:44:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
56 10:45:00 ماهی فضایی - قسمت 78 00:10:15
57 10:55:15 اعلام برنامه 00:00:45
58 10:56:00 وله خمیری 00:00:36
59 10:56:36 آگهی بازرگانی 00:03:24
60 11:00:00 دینو و میمو - قسمت 1 00:09:43
61 11:09:43 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
62 11:11:17 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
63 11:11:26 وله بحران آب 00:00:46
64 11:12:12 تو تی تو 00:02:18
65 11:14:30 وله خمیری 00:00:30
66 11:15:00 رکسیو - قسمت 18 00:08:13
67 11:23:13 وله خمیری 00:00:35
68 11:23:48 پینگو 00:05:22
69 11:29:10 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
70 11:29:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
71 11:30:00 ماجراهای بهادر - قسمت 29 00:10:41
72 11:40:41 وله خمیری 00:00:48
73 11:41:29 مول 00:05:07
74 11:46:36 وله ماه محرم 00:01:11
75 11:47:47 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
76 11:47:56 نقاشی کنیم 00:00:48
77 11:48:44 وله بحران آب 00:00:46
78 11:49:30 وله رگلاژ 00:01:03
79 11:50:33 کلیپ هنگام نماز 00:02:51
80 11:53:24 حدیث 00:00:19
81 11:53:43 تلاوت قرآن 00:03:17
82 11:57:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
83 12:01:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 12:01:17 آگهی بازرگانی 00:03:16
85 12:04:33 نقاش کوچولو - قسمت 64 00:11:10
86 12:15:43 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
87 12:15:59 نیکا و داداشی - قسمت 36 00:09:59
88 12:25:58 وله بحران آب 00:00:46
89 12:26:44 یاپ یاپس 00:02:10
90 12:28:54 وله ماه محرم 00:01:11
91 12:30:05 هوهوخان باد مهربان 00:14:40
92 12:44:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
93 12:45:01 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 2 00:13:16
94 12:58:17 آگهی بازرگانی 00:03:29
95 13:01:46 لویی 00:13:05
96 13:14:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
97 13:15:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 11 00:05:52
98 13:20:52 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
99 13:21:08 وله بحران آب 00:00:46
100 13:21:54 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
101 13:25:06 دیپ‌داپ 00:02:55
102 13:28:01 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
103 13:28:54 وله ماه محرم 00:01:11
104 13:30:05 مهد‌پویا - قسمت 63 00:21:15
105 13:51:20 وله خمیری 00:00:38
106 13:51:58 پینگو 00:05:03
107 13:57:01 آگهی بازرگانی 00:02:59
108 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
109 14:00:50 هایـدی - قسمت 1 00:20:58
110 14:21:48 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
111 14:23:03 بوی ماه مهر 00:05:00
112 14:28:03 وله آیا می دانید که 00:00:39
113 14:28:42 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
114 14:30:12 حماسه یک دلاور 00:10:10
115 14:40:22 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
116 14:40:32 تیزر صداها 00:03:33
117 14:44:05 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
118 14:45:00 مقتل خوانی - قسمت 1 00:11:07
119 14:56:07 سبک زندگی 00:01:01
120 14:57:08 آگهی بازرگانی 00:02:52
121 15:00:00 قهرمانان مدرسه - قسمت 1 00:17:49
122 15:17:49 تیزر به همین سادگی 00:03:07
123 15:20:56 بوی ماه مهر 00:05:00
124 15:25:56 تیزر صداها 00:03:33
125 15:29:29 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
126 15:30:05 پلاک - قسمت 1 00:10:39
127 15:40:44 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
128 15:41:59 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
129 15:42:37 تیزر شادیانه-20 00:02:13
130 15:44:50 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
131 15:45:02 مقتل خوانی - قسمت 2 00:11:10
132 15:56:12 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
133 15:57:07 آگهی بازرگانی 00:02:53
134 16:00:00 سر سفره خدا - قسمت 2 00:56:36
135 16:56:36 آگهی بازرگانی 00:03:24
136 17:00:00 نابغه کوچک - قسمت 2 00:19:56
137 17:19:56 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
138 17:20:18 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
139 17:21:33 تیزر صداها 00:03:33
140 17:25:06 تیزر به همین سادگی 00:03:07
141 17:28:13 بوسه بر آسمان - قسمت 2 00:14:41
142 17:42:54 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
143 17:43:11 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 60 00:14:37
144 17:57:48 آگهی بازرگانی 00:02:53
145 18:00:41 گروه نجات رباتیک - قسمت 39 00:10:00
146 18:10:41 وله رگلاژ 00:01:23
147 18:12:04 تلاوت قرآن 00:05:56
148 18:18:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
149 18:22:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
150 18:22:38 گروه نجات رباتیک 00:12:11
151 18:34:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
152 18:35:01 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 49 00:24:29
153 18:59:30 آگهی بازرگانی 00:00:30
154 19:00:00 سینمایی بزرگ مرد کوچک 01:19:37
155 20:19:37 وله آیا می دانید که 00:00:40
156 20:20:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
157 20:20:27 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
158 20:21:42 برنارد 00:03:09
159 20:24:51 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
160 20:25:08 تیزر صداها 00:03:33
161 20:28:41 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
162 20:29:03 آگهی بازرگانی 00:01:00
163 20:30:03 نردبان 00:19:25
164 20:49:28 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
165 20:50:43 تیزر شادیانه-20 00:02:13
166 20:52:56 لذت دانایی 00:03:21
167 20:56:17 تیزر به همین سادگی 00:03:07
168 20:59:24 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
169 20:59:34 آگهی بازرگانی 00:00:30
170 21:00:04 نابغه کوچک - قسمت 1 00:19:53
171 21:19:57 تیزر صداها 00:03:33
172 21:23:30 بوی ماه مهر 00:05:00
173 21:28:30 صدای مخاطبان-281 00:02:00
174 21:30:30 بوسه بر آسمان - قسمت 1 00:14:57
175 21:45:27 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
176 21:46:03 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 59 00:10:20
177 21:56:23 تیزر به همین سادگی 00:03:07
178 21:59:30 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
179 21:59:47 شب بخیر بچه‌ها 02:00:13


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها