جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 حدیث 00:00:22
5 08:09:22 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:42 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:27 ماموک 00:03:07
8 08:13:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
9 08:14:00 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
10 08:15:00 ماجراهای بهادر - قسمت 29 00:10:41
11 08:25:41 وله خمیری 00:00:48
12 08:26:29 کلیپ قصه باران 00:02:44
13 08:29:13 تیزر مهد پویا-3 00:00:46
14 08:29:59 ماهی فضایی - قسمت 78 00:10:15
15 08:40:14 وله خمیری 00:00:48
16 08:41:02 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
17 08:44:14 وله بحران آب 00:00:46
18 08:45:00 رکسیو - قسمت 18 00:08:13
19 08:53:13 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:53:48 پینگو 00:05:48
21 08:59:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
22 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 64 00:11:10
23 09:11:10 کلیپ قالیبافی 00:03:20
24 09:14:30 وله خمیری 00:00:30
25 09:15:00 گروه نجات - قسمت 26 00:11:12
26 09:26:12 وله خمیری 00:00:30
27 09:26:42 اعلام برنامه 00:00:45
28 09:27:27 یاپ یاپس 00:02:00
29 09:29:27 وله خمیری 00:00:33
30 09:30:00 ماجراهای جزیره چالاک - قسمت 41 00:07:28
31 09:37:28 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
32 09:37:50 ماستی - قسمت 21 00:05:37
33 09:43:27 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
34 09:45:01 نیکا و داداشی - قسمت 37 00:10:39
35 09:55:40 وله بحران آب 00:00:46
36 09:56:26 وله خمیری 00:00:35
37 09:57:01 آگهی بازرگانی 00:02:59
38 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 65 00:24:49
39 10:24:49 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
40 10:25:12 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:56
41 10:26:08 ماموک 00:02:58
42 10:29:06 آرم استیشن روز 00:00:20
43 10:29:26 اعلام برنامه 00:00:35
44 10:30:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 13 00:05:52
45 10:35:53 وله خمیری 00:00:30
46 10:36:23 مول 00:05:04
47 10:41:27 کلیپ مامان کوچولو 00:01:59
48 10:43:26 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
49 10:45:00 ماهی فضایی - قسمت 79 00:09:44
50 10:54:44 وله خمیری 00:00:36
51 10:55:20 اعلام برنامه 00:00:45
52 10:56:05 وله بحران آب 00:00:46
53 10:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:09
54 11:00:00 دینو و میمو - قسمت 2 00:09:31
55 11:09:31 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
56 11:11:05 دیپ‌داپ 00:02:55
57 11:14:00 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
58 11:14:22 وله خمیری 00:00:38
59 11:15:00 رکسیو - قسمت 19 00:05:52
60 11:20:52 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
61 11:23:00 پینگو 00:05:58
62 11:28:58 وله خمیری 00:00:36
63 11:29:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
64 11:30:00 ماجراهای بهادر - قسمت 30 00:11:49
65 11:41:49 وله خمیری 00:00:48
66 11:42:37 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
67 11:42:46 مول 00:05:08
68 11:47:54 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
69 11:49:28 وله رگلاژ 00:00:51
70 11:50:19 کلیپ حجاب 00:02:04
71 11:52:23 حدیث 00:00:22
72 11:52:45 تلاوت قرآن 00:03:15
73 11:56:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
74 12:00:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 12:00:17 آگهی بازرگانی 00:03:32
76 12:03:49 نقاش کوچولو - قسمت 66 00:11:07
77 12:14:56 اعلام برنامه 00:00:35
78 12:15:31 نیکا و داداشی - قسمت 36 00:09:30
79 12:25:01 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
80 12:26:35 تو تی تو 00:02:18
81 12:28:53 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
82 12:29:15 اعلام برنامه 00:00:45
83 12:30:00 ماجراهای جزیره چالاک 00:07:04
84 12:37:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
85 12:37:20 ماستی 00:05:29
86 12:42:49 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
87 12:42:58 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 3 00:14:32
88 12:57:30 آگهی بازرگانی 00:03:15
89 13:00:45 دینو و میمو - قسمت 1 00:09:43
90 13:10:28 کلیپ میوه فروش 00:03:38
91 13:14:06 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:00:55
92 13:15:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 12 00:05:52
93 13:20:53 وله خمیری 00:00:30
94 13:21:23 ماموک 00:03:00
95 13:24:23 کلیپ نعمت‌های خدا 00:04:16
96 13:28:39 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:56
97 13:29:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
98 13:30:01 مهد‌پویا - قسمت 64 00:22:21
99 13:52:22 وله خمیری 00:00:35
100 13:52:57 نقاشی کنیم 00:00:50
101 13:53:47 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
102 13:56:38 آگهی بازرگانی 00:03:22
103 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
104 14:00:50 هایـدی 00:21:58
105 14:22:48 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
106 14:24:03 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
107 14:26:29 کتاب خوان حسینی 00:03:16
108 14:29:45 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
109 14:30:02 حماسه یک دلاور - قسمت 2 00:11:15
110 14:41:17 تیزر تابستان داغ 00:03:07
111 14:44:24 مقتل خوانی - قسمت 3 00:12:32
112 14:56:56 اعلام برنامه 00:00:55
113 14:57:51 آگهی بازرگانی 00:02:50
114 15:00:41 قهرمانان مدرسه - قسمت 1 00:16:22
115 15:17:03 تیزر صداها 00:03:33
116 15:20:36 رود رانر 00:06:07
117 15:26:43 تیزر به همین سادگی 00:03:07
118 15:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
119 15:30:00 پلاک - قسمت 2 00:11:35
120 15:41:35 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
121 15:42:50 سبک زندگی 00:01:01
122 15:43:51 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
123 15:44:03 مقتل خوانی - قسمت 4 00:12:47
124 15:56:50 آگهی بازرگانی 00:03:10
125 16:00:00 سر سفره خدا 00:49:37
126 16:49:37 اعلام برنامه 00:00:55
127 16:50:32 رود رانر 00:06:22
128 16:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:03
129 16:59:57 نابغه کوچک - قسمت 3 00:19:53
130 17:19:50 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
131 17:20:26 کتاب خوان حسینی 00:04:11
132 17:24:37 پیام سلامت 00:00:48
133 17:25:25 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
134 17:26:03 بوسه بر آسمان - قسمت 3 00:15:51
135 17:41:54 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
136 17:42:04 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 61 00:14:16
137 17:56:20 آگهی بازرگانی 00:02:50
138 17:59:10 اعلام برنامه 00:00:50
139 18:00:00 گروه نجات رباتیک - قسمت 40 00:10:59
140 18:10:59 وله رگلاژ 00:01:27
141 18:12:26 تلاوت قرآن 00:03:34
142 18:16:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
143 18:20:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
144 18:20:38 گروه نجات رباتیک - قسمت ادامه 40 00:09:12
145 18:29:50 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
146 18:30:07 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 50 00:24:09
147 18:54:16 تیزر شادیانه_20 00:02:08
148 18:56:24 تیزر به همین سادگی 00:03:07
149 18:59:31 آگهی بازرگانی 00:00:30
150 19:00:01 هایـدی - قسمت 1 00:20:58
151 19:20:59 تیزر ترک 00:03:39
152 19:24:38 صدای مخاطبان-282 00:02:00
153 19:26:38 لئون 00:02:27
154 19:29:05 اعلام برنامه 00:00:55
155 19:30:00 حماسه یک دلاور 00:10:10
156 19:40:10 تیزر صداها 00:03:33
157 19:43:43 تیزر به زودی لاک‌ پشت‌های نینجا 00:01:00
158 19:44:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
159 19:45:00 مقتل خوانی - قسمت 1 00:11:07
160 19:56:07 اعلام برنامه 00:00:50
161 19:56:57 تیزر بیب 00:02:35
162 19:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:30
163 20:00:02 قهرمانان مدرسه - قسمت 1 00:17:49
164 20:17:51 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
165 20:19:06 بره قهرمان 00:01:05
166 20:20:11 بوی ماه مهر 00:04:45
167 20:24:56 کتاب خوان حسینی 00:03:49
168 20:28:45 وله آیا می دانید که 00:00:40
169 20:29:25 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
170 20:30:01 پلاک 00:10:39
171 20:40:40 تیزر شادیانه-20 00:02:13
172 20:42:53 تیزر به همین سادگی 00:03:07
173 20:46:00 مقتل خوانی - قسمت 2 00:11:10
174 20:57:10 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
175 20:58:05 دزد ناشی 00:01:26
176 20:59:31 آگهی بازرگانی 00:00:30
177 21:00:01 نابغه کوچک - قسمت 2 00:19:56
178 21:19:57 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
179 21:21:12 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
180 21:21:34 بوی ماه مهر 00:04:53
181 21:26:27 تیزر شادیانه_20 00:02:13
182 21:28:40 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
183 21:30:10 بوسه بر آسمان - قسمت 2 00:14:41
184 21:44:51 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
185 21:45:01 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 60 00:14:37
186 21:59:38 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
187 21:59:55 شب بخیر بچه‌ها 02:00:05


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها