جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:17
5 08:07:30 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:50 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:35 مول 00:05:04
8 08:13:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
9 08:14:01 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
10 08:15:01 ماجراهای بهادر - قسمت 32 00:11:18
11 08:26:19 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
12 08:27:30 وله ماه محرم 00:01:11
13 08:28:41 تیزر مهد پویا-3 00:00:46
14 08:29:27 وله خمیری 00:00:33
15 08:30:00 ماهی فضایی - قسمت 81 00:10:36
16 08:40:36 وله ماه محرم 00:01:06
17 08:41:42 دیپ‌داپ 00:02:56
18 08:44:38 وله بحران آب 00:00:46
19 08:45:24 رکسیو - قسمت 21 00:08:40
20 08:54:04 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:54:39 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
22 08:55:50 یاپ یاپس 00:01:54
23 08:57:44 کلیپ پاییز 00:01:40
24 08:59:24 وله خمیری 00:00:36
25 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 68 00:11:08
26 09:11:08 وله ماه محرم 00:01:11
27 09:12:19 من یک حیوان هستم 00:01:57
28 09:14:16 وله خمیری 00:00:44
29 09:15:00 گروه نجات - قسمت 29 00:10:51
30 09:25:51 اعلام برنامه 00:00:45
31 09:26:36 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
32 09:27:47 وله خمیری 00:00:44
33 09:28:31 آنونس مهد‌کودک خانم زرافه 00:01:03
34 09:29:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
35 09:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 2 00:09:45
36 09:39:45 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
37 09:40:07 ماستی - قسمت 24 00:05:07
38 09:45:14 وله ماه محرم 00:00:35
39 09:45:49 نیکا و داداشی - قسمت 40 00:10:10
40 09:55:59 وله بحران آب 00:00:46
41 09:56:45 وله خمیری 00:00:44
42 09:57:29 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
43 09:57:52 آگهی بازرگانی 00:02:08
44 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 68 00:24:28
45 10:24:28 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
46 10:24:52 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:56
47 10:25:48 کلیپ آتش‌نشان 00:02:26
48 10:28:14 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
49 10:29:25 اعلام برنامه 00:00:35
50 10:30:00 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 16 00:05:50
51 10:35:50 آنونس ماجراهای قصه به قصه 00:00:47
52 10:36:37 مول 00:05:07
53 10:41:44 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
54 10:43:18 وله ماه محرم 00:01:06
55 10:44:24 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
56 10:44:33 ماهی فضایی - قسمت 82 00:11:16
57 10:55:49 اعلام برنامه 00:00:45
58 10:56:34 آگهی بازرگانی 00:03:26
59 11:00:00 دینو و میمو - قسمت 5 00:09:43
60 11:09:43 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
61 11:11:17 تو تی تو 00:02:15
62 11:13:32 وله خمیری 00:00:35
63 11:14:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
64 11:15:00 رکسیو - قسمت 21 00:08:08
65 11:23:08 آنونس مجموعه گروه نجات 00:01:07
66 11:24:15 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
67 11:25:26 جعبه حیوانات 00:01:50
68 11:27:16 آنونس مجموعه دینو و میمو 00:00:54
69 11:28:10 وله ماه محرم 00:00:35
70 11:28:45 نقاشی کنیم 00:00:49
71 11:29:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
72 11:30:00 ماجراهای بهادر - قسمت 32 00:11:28
73 11:41:28 وله خمیری 00:00:48
74 11:42:16 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
75 11:42:25 ماموک 00:03:00
76 11:45:25 وله ماه محرم 00:01:06
77 11:46:31 وله رگلاژ 00:01:21
78 11:47:52 کلیپ خدا 00:03:04
79 11:50:56 حدیث 00:00:17
80 11:51:13 تلاوت قرآن 00:03:47
81 11:55:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
82 11:59:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
83 11:59:17 آگهی بازرگانی 00:02:26
84 12:01:43 نقاش کوچولو - قسمت 68 00:11:14
85 12:12:57 اعلام برنامه 00:00:35
86 12:13:32 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:00:56
87 12:14:28 وله خمیری 00:00:32
88 12:15:00 نیکا و داداشی - قسمت 39 00:09:55
89 12:24:55 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
90 12:26:06 اعلام برنامه 00:00:45
91 12:26:51 وله خمیری 00:00:29
92 12:27:20 خدا چه آفریده؟ - قسمت 1 00:09:28
93 12:36:48 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
94 12:37:04 ماستی - قسمت 23 00:05:31
95 12:42:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
96 12:42:44 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 5 00:14:20
97 12:57:04 آگهی بازرگانی 00:02:56
98 13:00:00 دینو و میمو - قسمت 5 00:09:48
99 13:09:48 کلیپ نی‌نی 00:03:46
100 13:13:34 اوم نوم 00:01:05
101 13:14:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
102 13:15:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 15 00:05:52
103 13:20:53 وله خمیری 00:00:30
104 13:21:23 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
105 13:24:27 وله هفته دفاع مقدس 00:01:11
106 13:25:38 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:59
107 13:26:37 جعبه حیوانات 00:01:50
108 13:28:27 وله خمیری 00:00:40
109 13:29:07 وله ماه محرم 00:00:35
110 13:29:42 مهد‌پویا - قسمت 66 00:27:22
111 13:57:04 آگهی بازرگانی 00:02:56
112 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
113 14:00:50 هایـدی - قسمت 5 00:21:38
114 14:22:28 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
115 14:22:55 چی، چطور، چرا؟ - قسمت 1 00:06:28
116 14:29:23 وله ماه محرم 00:00:40
117 14:30:03 حماسه یک دلاور - قسمت 5 00:11:38
118 14:41:41 تیزر بیب 00:02:35
119 14:44:16 وله هفته دفاع مقدس 00:00:25
120 14:44:41 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
121 14:45:03 مقتل خوانی - قسمت 9 00:11:54
122 14:56:57 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
123 14:57:07 کلیپ چکاوک 00:02:53
124 15:00:00 قهرمانان مدرسه - قسمت 5 00:15:51
125 15:15:51 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
126 15:16:01 تیزر به همین سادگی 00:03:07
127 15:19:08 سفر 00:03:54
128 15:23:02 وله هفته دفاع مقدس 00:00:25
129 15:23:27 تیزر صداها 00:03:33
130 15:27:00 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
131 15:27:10 آگهی بازرگانی 00:02:51
132 15:30:01 پلاک - قسمت 5 00:11:20
133 15:41:21 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
134 15:42:36 تیزر شادیانه_18 00:02:33
135 15:45:09 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
136 15:45:31 مقتل خوانی - قسمت 10 00:11:39
137 15:57:10 آگهی بازرگانی 00:02:50
138 16:00:00 سر سفره خدا - قسمت 6 00:56:07
139 16:56:07 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
140 16:56:17 اعلام برنامه 00:00:55
141 16:57:12 آگهی بازرگانی 00:02:51
142 17:00:03 نابغه کوچک - قسمت 6 00:19:58
143 17:20:01 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
144 17:20:37 تیزر شادیانه_18 00:02:33
145 17:23:10 گنجینه 00:01:03
146 17:24:13 آنونس سینمایی لباسی برای خدمت 00:01:01
147 17:25:14 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
148 17:25:41 بوسه بر آسمان - قسمت 6 00:16:46
149 17:42:27 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
150 17:42:39 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 64 00:13:33
151 17:56:12 اعلام برنامه 00:00:50
152 17:57:02 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
153 17:57:12 آگهی بازرگانی 00:02:50
154 18:00:02 گروه نجات رباتیک - قسمت 43 00:10:00
155 18:10:02 وله رگلاژ 00:01:58
156 18:12:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
157 18:16:28 وله ماه محرم 00:00:29
158 18:16:57 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
159 18:17:19 گروه نجات رباتیک - قسمت ادامه 43 00:11:44
160 18:29:03 وله هفته دفاع مقدس 00:00:57
161 18:30:00 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 53 00:23:51
162 18:53:51 تیزر شادیانه_20 00:02:08
163 18:55:59 تیزر به همین سادگی 00:03:07
164 18:59:06 آگهی بازرگانی 00:00:54
165 19:00:00 هایـدی - قسمت 4 00:21:58
166 19:21:58 تیزر تابستان داغ 00:03:07
167 19:25:05 صدای مخاطبان-285 00:02:00
168 19:27:05 اعلام برنامه 00:00:55
169 19:28:00 وله ماه محرم 00:01:19
170 19:29:19 وله هفته دفاع مقدس 00:00:57
171 19:30:16 حماسه یک دلاور - قسمت 4 00:12:16
172 19:42:32 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
173 19:42:44 مقتل خوانی - قسمت 11 00:11:06
174 19:53:50 اعلام برنامه 00:00:50
175 19:54:40 کلیپ بالاتر از ماه 00:03:55
176 19:58:35 وله ماه محرم 00:00:55
177 19:59:30 آگهی بازرگانی 00:00:30
178 20:00:00 قهرمانان مدرسه - قسمت 4 00:17:45
179 20:17:45 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
180 20:19:00 چی، چطور، چرا؟ - قسمت 2 00:06:28
181 20:25:28 کتاب خوان حسینی 00:03:16
182 20:28:44 وله ماه محرم 00:00:55
183 20:29:39 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
184 20:30:01 پلاک - قسمت 4 00:11:01
185 20:41:02 تیزر شادیانه-20 00:02:13
186 20:43:15 مقتل خوانی - قسمت 12 00:10:26
187 20:53:41 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
188 20:54:36 آنونس سینمایی لباسی برای خدمت 00:01:01
189 20:55:37 سبک زندگی 00:01:04
190 20:56:41 کلیپ بسم‌الله و بالله 00:02:38
191 20:59:19 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
192 20:59:31 آگهی بازرگانی 00:00:30
193 21:00:01 نابغه کوچک - قسمت 5 00:19:51
194 21:19:52 تیزر دیرین دیرین 00:01:15
195 21:21:07 وله خوشمزه-196 00:03:36
196 21:24:43 تیزر شادیانه_20 00:02:13
197 21:26:56 کلیپ برادرم عباس 00:03:55
198 21:30:51 بوسه بر آسمان - قسمت 5 00:15:26
199 21:46:17 تیزر شادیانه_15 00:01:28
200 21:47:45 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 63 00:11:43
201 21:59:28 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
202 21:59:45 شب بخیر بچه‌ها 02:00:15


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها