جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:11
4 08:06:42 حدیث 00:00:43
5 08:07:25 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:45 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:30 مامان گلی - قسمت 1 00:04:30
8 08:13:00 اوم نوم 00:01:05
9 08:14:05 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:00:56
10 08:15:01 ماجراهای بهادر - قسمت 38 00:10:49
11 08:25:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:25:59 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
13 08:27:33 کلیپ دو دوست 00:02:35
14 08:30:08 ماهی فضایی - قسمت 87 00:09:51
15 08:39:59 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
16 08:40:59 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
17 08:41:15 یاپ یاپس 00:01:30
18 08:42:45 کلیپ نمره بیست 00:01:52
19 08:44:37 وله خمیری 00:00:32
20 08:45:09 رکسیو - قسمت 27 00:08:22
21 08:53:31 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
22 08:55:05 کلیپ سلام 00:01:21
23 08:56:26 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
24 08:56:50 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:57:25 جعبه حیوانات 00:01:53
26 08:59:18 وله خمیری 00:00:42
27 09:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 74 00:11:05
28 09:11:05 کلیپ مسواک زدن -2 00:03:34
29 09:14:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
30 09:15:05 گروه نجات - قسمت 35 00:11:13
31 09:26:18 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
32 09:27:18 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
33 09:27:34 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:28:19 اوم نوم 00:01:14
35 09:29:33 وله خمیری 00:00:30
36 09:30:03 خدا چه آفریده؟ - قسمت 8 00:09:37
37 09:39:40 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
38 09:39:49 مامان گلی 00:04:28
39 09:44:17 آنونس ماجراهای قصه به قصه 00:00:47
40 09:45:04 مولی و مولا - قسمت 3 00:09:32
41 09:54:36 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
42 09:54:45 ماستی - قسمت 30 00:05:05
43 09:59:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
44 10:00:06 مهد‌پویا - قسمت 63 00:24:09
45 10:24:15 اعلام برنامه 00:00:35
46 10:24:50 ماموک 00:03:00
47 10:27:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
48 10:28:06 آنونس مجموعه گروه نجات 00:01:07
49 10:29:13 وله خمیری 00:00:48
50 10:30:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 22 00:06:12
51 10:36:13 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
52 10:37:01 مامان گلی - قسمت 3 00:04:34
53 10:41:35 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:00:55
54 10:42:30 جعبه حیوانات 00:01:52
55 10:44:22 وله خمیری 00:00:29
56 10:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
57 10:45:00 ماهی فضایی - قسمت 88 00:11:23
58 10:56:23 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
59 10:57:57 اعلام برنامه 00:00:45
60 10:58:42 آنونس مهد‌کودک خانم زرافه 00:01:03
61 10:59:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
62 11:00:01 دینو و میمو - قسمت 12 00:09:35
63 11:09:36 وله خمیری 00:00:48
64 11:10:24 مامان گلی 00:03:45
65 11:14:09 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
66 11:14:25 وله خمیری 00:00:35
67 11:15:00 رکسیو - قسمت 28 00:07:31
68 11:22:31 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
69 11:22:40 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:59
70 11:23:39 ماموک 00:03:06
71 11:26:45 آنونس مجموعه خدا چه آفریده؟ 00:00:56
72 11:27:41 آرم استیشن روز 00:00:20
73 11:28:01 مامان گلی - قسمت 5 00:01:59
74 11:30:00 ماجراهای بهادر - قسمت 39 00:10:32
75 11:40:32 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
76 11:40:58 دیپ‌داپ 00:02:55
77 11:43:53 وله رگلاژ 00:01:27
78 11:45:20 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
79 11:48:09 حدیث 00:00:47
80 11:48:56 تلاوت قرآن 00:04:04
81 11:53:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
82 11:57:08 کلیپ بی تو 00:02:27
83 11:59:35 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
84 11:59:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
85 12:00:00 نقاش کوچولو - قسمت 75 00:11:03
86 12:11:03 وله خمیری 00:00:29
87 12:11:32 یاپ یاپس 00:02:00
88 12:13:32 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
89 12:14:25 اعلام برنامه 00:00:35
90 12:15:00 مولی و مولا 00:09:35
91 12:24:35 اعلام برنامه 00:00:45
92 12:25:20 ماموک 00:03:06
93 12:28:26 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
94 12:30:00 خدا چه آفریده؟ - قسمت 7 00:10:08
95 12:40:08 من یک حیوان هستم 00:01:57
96 12:42:05 کلیپ دنیای زیبا 00:02:51
97 12:44:56 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
98 12:45:05 ماجراهای قصه به قصه 00:13:53
99 12:58:58 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
100 13:00:32 دینو و میمو 00:09:49
101 13:10:21 آنونس مجموعه گروه نجات 00:01:07
102 13:11:28 دیپ‌داپ 00:02:56
103 13:14:24 وله خمیری 00:00:38
104 13:15:02 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 21 00:06:00
105 13:21:02 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:59
106 13:22:01 پینگو 00:06:10
107 13:28:11 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
108 13:29:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
109 13:30:01 مهد‌پویا - قسمت 71 00:25:39
110 13:55:40 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
111 13:55:49 اوم نوم 00:01:08
112 13:56:57 مامان گلی - قسمت 6 00:03:03
113 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
114 14:00:50 هایـدی - قسمت 7 00:22:03
115 14:22:53 آنونس برنامه سرسفره خدا 00:01:21
116 14:24:14 لذت دانایی 00:04:51
117 14:29:05 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
118 14:30:00 حماسه یک دلاور - قسمت 7 00:11:56
119 14:41:56 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
120 14:42:32 تیزر بیب 00:02:35
121 14:45:07 مجموعه داستان‌های مذهبی‎ - قسمت شهادت امام زین العابدین (ع) 00:08:37
122 14:53:44 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:01:35
123 14:55:19 گروه تحقیق 00:03:37
124 14:58:56 اعلام برنامه 00:00:55
125 14:59:51 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
126 15:00:01 قهرمانان مدرسه - قسمت 9 00:15:12
127 15:15:13 تیزر شادیانه-18 00:02:33
128 15:17:46 بره ناقلا 00:05:47
129 15:23:33 آنونس مجموعه حماسه یک دلاور 00:01:48
130 15:25:21 تیزر بزودی لاک پشت‌های نینجا 00:01:00
131 15:26:21 تیزر ترک 00:03:39
132 15:30:00 پلاک - قسمت 10 00:11:02
133 15:41:02 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
134 15:41:14 کدو بدو 00:01:39
135 15:42:53 تیزر شادیانه_20 00:02:13
136 15:45:06 یکی از چهار نفر - قسمت 3 00:14:04
137 15:59:10 اعلام برنامه 00:00:50
138 16:00:00 سر سفره خدا - قسمت 10 00:50:00
139 16:50:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
140 16:50:17 تیزر شادیانه_18 00:02:33
141 16:52:50 رود رانر 00:06:17
142 16:59:07 اعلام برنامه 00:00:55
143 17:00:02 نابغه کوچک 00:15:02
144 17:15:04 تیزر شادیانه-20 00:02:13
145 17:17:17 برنارد 00:03:06
146 17:20:23 تیزر تابستان داغ 00:03:07
147 17:23:30 لذت دانایی 00:05:00
148 17:28:30 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
149 17:30:00 بوسه بر آسمان - قسمت 12 00:13:53
150 17:43:53 صدای مخاطبان-290 00:02:00
151 17:45:53 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 68 00:11:27
152 17:57:20 تیزر شادیانه-20 00:02:13
153 17:59:33 اعلام برنامه 00:00:50
154 18:00:23 تیزر بزودی لاک پشت‌های نینجا 00:01:00
155 18:01:23 وله رگلاژ 00:00:50
156 18:02:13 حدیث 00:00:47
157 18:03:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
158 18:07:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
159 18:07:38 گروه نجات رباتیک - قسمت 49 00:22:26
160 18:30:04 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
161 18:30:16 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 59 00:25:00
162 18:55:16 تیزر ترک 00:03:39
163 18:58:55 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
164 18:59:07 آگهی بازرگانی 00:00:53
165 19:00:00 هایـدی - قسمت 6 00:21:50
166 19:21:50 تیزر شادیانه-18 00:02:33
167 19:24:23 کدو بدو 00:01:38
168 19:26:01 تیزر تابستان داغ 00:03:07
169 19:29:08 اعلام برنامه 00:00:55
170 19:30:03 قصه‌های آسمانی - قسمت خدمتگزار 00:23:42
171 19:53:45 اعلام برنامه 00:00:50
172 19:54:35 تیزر بیب 00:02:35
173 19:57:10 لئون 00:02:27
174 19:59:37 آگهی بازرگانی 00:00:30
175 20:00:07 قهرمانان مدرسه - قسمت 8 00:16:19
176 20:16:26 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
177 20:17:04 بره ناقلا 00:05:52
178 20:22:56 آنونس مجموعه هایـدی 00:01:30
179 20:24:26 گروه تحقیق 00:04:08
180 20:28:34 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
181 20:30:04 پلاک - قسمت 9 00:11:03
182 20:41:07 تیزر شادیانه-20 00:02:13
183 20:43:20 آنونس مجموعه حماسه یک دلاور 00:01:48
184 20:45:08 یکی از چهار نفر - قسمت 1 00:10:22
185 20:55:30 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
186 20:55:40 برنارد 00:03:05
187 20:58:45 پیام سلامت 00:00:45
188 20:59:30 آگهی بازرگانی 00:00:30
189 21:00:00 نابغه کوچک - قسمت 11 00:19:15
190 21:19:15 تیزر شادیانه_15 00:01:28
191 21:20:43 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
192 21:21:19 تیزر ترک 00:03:39
193 21:24:58 لذت دانایی 00:04:47
194 21:29:45 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
195 21:30:02 بوسه بر آسمان - قسمت 11 00:14:33
196 21:44:35 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
197 21:45:02 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 67 00:10:04
198 21:55:06 تیزر به زودی لاک‌ پشت‌های نینجا 00:01:00
199 21:56:06 لاروا 00:01:57
200 21:58:03 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
201 21:59:33 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
202 21:59:50 شب بخیر بچه‌ها 02:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها