جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:47
5 08:06:59 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:19 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:08:04 مامان گلی - قسمت 1 00:04:05
8 08:12:09 کلیپ آفریدگار 00:02:57
9 08:15:06 ماجراهای بهادر - قسمت 39 00:10:32
10 08:25:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
11 08:25:47 دیپ‌داپ 00:02:43
12 08:28:30 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
13 08:30:04 ماهی فضایی - قسمت 88 00:11:23
14 08:41:27 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
15 08:42:27 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
16 08:42:43 یاپ یاپس 00:01:47
17 08:44:30 وله خمیری 00:00:30
18 08:45:00 رکسیو - قسمت 28 00:07:31
19 08:52:31 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
20 08:54:05 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
21 08:54:29 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:55:04 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
23 08:58:16 اوم نوم 00:01:03
24 08:59:19 وله خمیری 00:00:42
25 09:00:01 نقاش کوچولو - قسمت 75 00:11:03
26 09:11:04 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
27 09:11:27 ماموک 00:03:07
28 09:14:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
29 09:15:00 گروه نجات - قسمت 36 00:11:07
30 09:26:07 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
31 09:27:07 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
32 09:27:23 من یک حیوان هستم 00:01:54
33 09:29:17 اعلام برنامه 00:00:45
34 09:30:02 خدا چه آفریده؟ - قسمت 9 00:10:12
35 09:40:14 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
36 09:40:23 مامان گلی - قسمت 2 00:04:07
37 09:44:30 مولی و مولا - قسمت 4 00:09:35
38 09:54:05 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:54:14 ماستی - قسمت 31 00:05:41
40 09:59:55 آگهی بازرگانی 00:01:01
41 10:00:56 مهد‌پویا - قسمت 75 00:25:03
42 10:25:59 اعلام برنامه 00:00:35
43 10:26:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
44 10:26:50 نقاشی کنیم 00:01:00
45 10:27:50 آنونس مجموعه گروه نجات 00:01:07
46 10:28:57 وله خمیری 00:00:44
47 10:29:41 آرم استیشن روز 00:00:20
48 10:30:01 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 23 00:06:14
49 10:36:15 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
50 10:37:03 مامان گلی - قسمت 3 00:04:12
51 10:41:15 آنونس مجموعه نقاش کوچولو 00:00:55
52 10:42:10 تو تی تو 00:02:15
53 10:44:25 وله خمیری 00:00:29
54 10:44:54 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
55 10:45:03 ماهی فضایی - قسمت 89 00:11:26
56 10:56:29 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
57 10:58:03 اعلام برنامه 00:00:45
58 10:58:48 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
59 10:59:10 آگهی بازرگانی 00:00:50
60 11:00:00 دینو و میمو - قسمت 13 00:09:47
61 11:09:47 وله خمیری 00:00:48
62 11:10:35 مامان گلی - قسمت 4 00:03:59
63 11:14:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
64 11:15:00 رکسیو - قسمت 29 00:08:42
65 11:23:42 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
66 11:23:51 آنونس مجموعه گروه نجات 00:01:07
67 11:24:58 مامان گلی - قسمت 5 00:04:04
68 11:29:02 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:59
69 11:30:01 ماجراهای بهادر - قسمت 40 00:11:37
70 11:41:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
71 11:42:04 نقاشی کنیم 00:00:55
72 11:42:59 وله رگلاژ 00:01:28
73 11:44:27 کلیپ خدا 00:03:04
74 11:47:31 حدیث 00:00:47
75 11:48:18 تلاوت قرآن 00:04:42
76 11:53:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
77 11:57:08 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
78 11:57:17 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
79 11:57:33 آنونس مجموعه من می‌خونم تو گوش کن 00:01:35
80 11:59:08 آگهی بازرگانی 00:00:50
81 11:59:58 نقاش کوچولو - قسمت 76 00:11:06
82 12:11:04 وله خمیری 00:00:29
83 12:11:33 یاپ یاپس 00:01:59
84 12:13:32 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
85 12:14:25 اعلام برنامه 00:00:35
86 12:15:00 مولی و مولا - قسمت 3 00:09:32
87 12:24:32 اعلام برنامه 00:00:45
88 12:25:17 مول 00:04:43
89 12:30:00 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
90 12:30:09 خدا چه آفریده؟ - قسمت 8 00:09:37
91 12:39:46 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
92 12:39:55 ماجراهای قصه به قصه - قسمت 13 00:14:32
93 12:54:27 وله خمیری 00:00:30
94 12:54:57 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
95 12:56:31 آگهی بازرگانی 00:03:29
96 13:00:00 دینو و میمو 00:09:35
97 13:09:35 آنونس مجموعه گروه نجات 00:01:07
98 13:10:42 دیپ‌داپ 00:02:56
99 13:13:38 وله خمیری 00:00:30
100 13:14:08 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
101 13:14:56 مهدکودک خانم زرافه - قسمت 22 00:06:12
102 13:21:08 آنونس مجموعه ماهی فضایی 00:00:59
103 13:22:07 اینجوری بهتره 00:05:47
104 13:27:54 تیزر نقاشی نقاشی 00:01:34
105 13:29:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
106 13:29:54 مهد‌پویا - قسمت 74 00:24:09
107 13:54:03 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
108 13:54:26 مامان گلی - قسمت 6 00:02:42
109 13:57:08 تو تی تو 00:02:02
110 13:59:10 آگهی بازرگانی 00:00:50
111 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
112 14:00:50 هایـدی - قسمت 8 00:22:00
113 14:22:50 تیزر بزودی کارآگاه نجار 00:01:43
114 14:24:33 گروه تحقیق 00:04:22
115 14:28:55 آنونس سینمایی توپ، شوت، شیشه 00:00:55
116 14:29:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
117 14:30:00 حماسه یک دلاور - قسمت 8 00:13:02
118 14:43:02 آرم استیشن جوجه های آبی 00:00:38
119 14:43:40 آنونس مجموعه نابغه کوچک 00:01:21
120 14:45:01 مهارت‌های زندگی 00:12:10
121 14:57:11 آنونس برنامه سرسفره خدا 00:01:21
122 14:58:32 اعلام برنامه 00:00:55
123 14:59:27 آگهی بازرگانی 00:00:50
124 15:00:17 قهرمانان مدرسه - قسمت 10 00:18:20
125 15:18:37 تیزر شادیانه-18 00:02:33
126 15:21:10 آنونس مجموعه حماسه یک دلاور 00:01:48
127 15:22:58 ترافیک 00:02:13
128 15:25:11 تیزر بزودی لاک پشت‌های نینجا 00:01:00
129 15:26:11 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
130 15:26:21 تیزر ترک 00:03:39
131 15:30:00 پلاک - قسمت 11 00:11:21
132 15:41:21 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
133 15:41:33 دزد ناشی 00:01:17
134 15:42:50 تیزر شادیانه_20 00:02:13
135 15:45:03 یکی از چهار نفر - قسمت 4 00:10:48
136 15:55:51 اعلام برنامه 00:00:50
137 15:56:41 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
138 15:59:07 آگهی بازرگانی 00:00:53
139 16:00:00 سر سفره خدا - قسمت 11 00:50:00
140 16:50:00 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
141 16:50:17 تیزر شادیانه_18 00:02:33
142 16:52:50 بره ناقلا 00:05:34
143 16:58:24 اعلام برنامه 00:00:55
144 16:59:19 آگهی بازرگانی 00:00:50
145 17:00:09 نابغه کوچک - قسمت 13 00:16:41
146 17:16:50 تیزر شادیانه-20 00:02:13
147 17:19:03 رود رانر 00:06:22
148 17:25:25 تیزر تابستان داغ 00:03:07
149 17:28:32 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
150 17:30:02 بوسه بر آسمان - قسمت 13 00:15:52
151 17:45:54 اعلام برنامه 00:00:50
152 17:46:44 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 69 00:12:05
153 17:58:49 آگهی بازرگانی 00:02:13
154 18:01:02 وله رگلاژ 00:00:11
155 18:01:13 حدیث 00:00:47
156 18:02:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
157 18:06:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
158 18:06:38 گروه نجات رباتیک - قسمت 50 00:21:31
159 18:28:09 تیزر بزودی کارآگاه نجار 00:01:43
160 18:29:52 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
161 18:30:04 مسابقه تلفنی جام نهالی - قسمت 60 00:25:00
162 18:55:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
163 18:55:40 تیزر ترک 00:03:39
164 18:59:19 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
165 18:59:31 آگهی بازرگانی 00:00:30
166 19:00:01 هایـدی - قسمت 7 00:22:03
167 19:22:04 تیزر شادیانه-18 00:02:33
168 19:24:37 دزد ناشی 00:01:26
169 19:26:03 تیزر تابستان داغ 00:03:07
170 19:29:10 اعلام برنامه 00:00:55
171 19:30:05 حماسه یک دلاور - قسمت 8 00:11:56
172 19:42:01 اعلام برنامه 00:00:50
173 19:42:51 صدای مخاطبان-291 00:02:00
174 19:44:51 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
175 19:45:01 مهارت‌های زندگی 00:11:42
176 19:56:43 آنونس سینمایی توپ، شوت، شیشه 00:00:55
177 19:57:38 باغ وحش فضایی 00:01:27
178 19:59:05 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
179 19:59:32 آگهی بازرگانی 00:00:30
180 20:00:02 قهرمانان مدرسه - قسمت 9 00:16:19
181 20:16:21 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
182 20:16:57 رود رانر 00:08:34
183 20:25:31 تیزر بزودی کارآگاه نجار 00:01:43
184 20:27:14 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
185 20:28:44 آنونس برنامه سرسفره خدا 00:01:21
186 20:30:05 پلاک - قسمت 10 00:11:02
187 20:41:07 تیزر شادیانه-20 00:02:13
188 20:43:20 آنونس مجموعه حماسه یک دلاور 00:01:48
189 20:45:08 یکی از چهار نفر - قسمت 3 00:14:04
190 20:59:12 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
191 20:59:29 آگهی بازرگانی 00:00:30
192 20:59:59 نابغه کوچک - قسمت 12 00:15:02
193 21:15:01 تیزر شادیانه_15 00:01:28
194 21:16:29 گروه تحقیق 00:04:26
195 21:20:55 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
196 21:21:31 تیزر ترک 00:03:39
197 21:25:10 لذت دانایی 00:04:34
198 21:29:44 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
199 21:30:01 بوسه بر آسمان - قسمت 12 00:13:53
200 21:43:54 تیزر بزودی لاک پشت‌های نینجا 00:01:00
201 21:44:54 من می‌خونم تو گوش کن - قسمت 68 00:11:27
202 21:56:21 تیزر بزودی کارآگاه نجار 00:01:43
203 21:58:04 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
204 21:58:40 آنونس سینمایی توپ، شوت، شیشه 00:00:55
205 21:59:35 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
206 21:59:52 شب بخیر بچه‌ها 02:00:08


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها