جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:03:41
4 08:06:12 حدیث 00:00:21
5 08:06:33 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:06:53 وله خمیری 00:00:30
7 08:07:23 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:08:08 دیپ‌داپ 00:02:43
9 08:10:51 کلیپ توپ 00:02:24
10 08:13:15 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
11 08:14:20 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
12 08:14:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
13 08:15:00 پنی پوپو و رزماری - قسمت 8 00:12:11
14 08:27:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
15 08:27:27 آنونس هفتگی پویا 00:02:45
16 08:30:12 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 33 00:09:11
17 08:39:23 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
18 08:39:49 پینگو 00:05:03
19 08:44:52 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
20 08:45:01 دوستان جنگل - قسمت 83 00:08:28
21 08:53:29 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:54:04 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
23 08:56:05 تو تی تو 00:02:18
24 08:58:23 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
25 08:59:28 آگهی بازرگانی 00:00:31
26 08:59:59 قصه‌های ریرا - قسمت 15 00:09:54
27 09:09:53 آرم استیشن بادکنک های رنگی 2 00:00:24
28 09:10:17 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
29 09:13:21 مکس 00:00:39
30 09:14:00 آنونس پنی پوپو و رزماری 00:01:17
31 09:15:17 دوست ما رمی خرسه - قسمت 8 00:11:40
32 09:26:57 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
33 09:27:57 نقاشی کنیم 00:00:50
34 09:28:47 وله خمیری 00:00:29
35 09:29:16 اعلام برنامه 00:00:45
36 09:30:01 فرودگاه شهر شادی - قسمت 55 00:12:55
37 09:42:56 آرم استیشن روز 00:00:20
38 09:43:16 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:05
39 09:44:21 وله خمیری 00:00:39
40 09:45:00 بابا خرسه - قسمت 34 00:08:31
41 09:53:31 آنونس هفتگی پویا 00:02:45
42 09:56:16 دیپ‌داپ 00:02:32
43 09:58:48 آگهی بازرگانی 00:01:12
44 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 10 00:23:00
45 10:23:00 اعلام برنامه 00:00:35
46 10:23:35 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
47 10:24:34 کلیپ قالیبافی 00:03:20
48 10:27:54 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
49 10:28:10 آنونس نقاشی نقاشی 00:01:05
50 10:29:15 وله خمیری 00:00:45
51 10:30:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 13 00:10:14
52 10:40:14 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
53 10:40:36 ماموک 00:03:06
54 10:43:42 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:18
55 10:45:00 بزرگ و کوچک - قسمت 45 00:10:15
56 10:55:15 اعلام برنامه 00:00:45
57 10:56:00 آرم استیشن روز 00:00:20
58 10:56:20 آگهی بازرگانی 00:01:57
59 10:58:17 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 13 00:09:24
60 11:07:41 وله خمیری 00:00:44
61 11:08:25 پینگو 00:06:10
62 11:14:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
63 11:15:01 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 34 00:10:27
64 11:25:28 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
65 11:25:37 نقاشی‌نقاشی 00:13:26
66 11:39:03 آنونس هفتگی پویا 00:02:45
67 11:41:48 تو تی تو 00:02:17
68 11:44:05 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
69 11:45:10 پنی پوپو و رزماری - قسمت 10 00:12:08
70 11:57:18 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
71 11:58:18 وله خمیری 00:00:42
72 11:59:00 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
73 12:00:00 قصه‌های ریرا - قسمت 14 00:09:58
74 12:09:58 وله رگلاژ 00:00:42
75 12:10:40 کلیپ جانماز 00:02:16
76 12:12:56 حدیث 00:00:22
77 12:13:18 تلاوت قرآن 00:04:42
78 12:18:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
79 12:22:08 کلیپ مادر 00:04:18
80 12:26:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
81 12:26:42 اعلام برنامه 00:00:45
82 12:27:27 مکس 00:00:42
83 12:28:09 وله خمیری 00:00:39
84 12:28:48 آگهی بازرگانی 00:01:12
85 12:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 54 00:11:00
86 12:41:00 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
87 12:41:26 وله خمیری 00:00:44
88 12:42:10 کلیپ یک‌پله یک‌پله 00:02:54
89 12:45:04 بابا خرسه - قسمت 33 00:09:49
90 12:54:53 وله خمیری 00:00:29
91 12:55:22 آنونس هفتگی پویا 00:02:45
92 12:58:07 جعبه حیوانات 00:01:28
93 12:59:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
94 13:00:01 دوستان جنگل - قسمت 82 00:07:57
95 13:07:58 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
96 13:08:07 ماموک 00:03:00
97 13:11:07 کلیپ درخت 00:02:36
98 13:13:43 آنونس مجموعه پنی پوپو و رزماری 00:01:17
99 13:15:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 7 00:11:48
100 13:26:48 آگهی بازرگانی 00:03:19
101 13:30:07 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 17 00:10:15
102 13:40:22 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
103 13:40:46 آنونس مجموعه بابا خرسه 00:01:00
104 13:41:46 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 42 00:11:41
105 13:53:27 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
106 13:54:27 یاپ یاپس 00:01:59
107 13:56:26 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
108 13:56:42 آگهی بازرگانی 00:03:18
109 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
110 14:00:50 سینمایی خاندان پهلوی 01:38:09
111 15:38:59 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
112 15:39:09 آگهی بازرگانی 00:04:20
113 15:43:29 بـیـنـوایـان - قسمت 3 00:20:42
114 16:04:11 آگهی بازرگانی 00:04:36
115 16:08:47 گل آموز - قسمت 13 00:50:55
116 16:59:42 آگهی بازرگانی 00:04:51
117 17:04:33 خرس‌های کله فندقی - قسمت 5 00:11:22
118 17:15:55 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
119 17:16:05 بچه‌های دهکده شادی - قسمت 12 00:12:20
120 17:28:25 وله دهه فجر 00:01:56
121 17:30:21 بینا و دینا - قسمت 1 00:11:33
122 17:41:54 وله رگلاژ 00:00:42
123 17:42:36 کلیپ دعا 00:02:54
124 17:45:30 حدیث 00:00:47
125 17:46:17 تلاوت قرآن 00:04:43
126 17:51:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
127 17:55:28 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
128 17:55:55 آگهی بازرگانی 00:04:06
129 18:00:01 سفرهای علمی - قسمت 10 00:22:50
130 18:22:51 وله دهه فجر 00:01:00
131 18:23:51 پویه(پرچم ایران) 00:01:52
132 18:25:43 کلیپ این پرچم بالاست 00:03:29
133 18:29:12 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:01:34
134 18:30:46 ربات‌های مبدل - قسمت 3 00:21:23
135 18:52:09 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
136 18:52:19 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:07
137 18:53:26 وله دهه فجر 00:01:11
138 18:54:37 بره قهرمان 00:01:02
139 18:55:39 آگهی بازرگانی 00:04:24
140 19:00:03 بچه‌های صبح - قسمت 4 00:29:45
141 19:29:48 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
142 19:30:00 سرزمین کوچولوها - قسمت 6 00:22:49
143 19:52:49 کلیپ نغمه انقلاب 00:03:49
144 19:56:38 آگهی بازرگانی 00:03:25
145 20:00:03 مل‌مل - قسمت 84 00:55:00
146 20:55:03 آنونس سینمایی کلاس سوم ب 00:01:34
147 20:56:37 آنونس مجموعه بچه‌های دهکده شادی 00:01:00
148 20:57:37 آگهی بازرگانی 00:02:30
149 21:00:07 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 79 00:12:44
150 21:12:51 کلیپ پرواز پرواز 00:02:33
151 21:15:24 بچه‌های دهکده شادی 00:12:44
152 21:28:08 وله دهه فجر 00:01:00
153 21:29:08 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
154 21:30:08 اردوگاه حیوانات - قسمت 3 00:21:09
155 21:51:17 وله دهه فجر 00:01:56
156 21:53:13 آن‌روزها - قسمت 1 00:06:11
157 21:59:24 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
158 21:59:41 شب بخیر بچه‌ها 00:00:19


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها