جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:56
4 08:08:27 حدیث 00:00:42
5 08:09:09 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:29 تو تی تو 00:02:16
7 08:11:45 اعلام برنامه 00:00:45
8 08:12:30 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
9 08:13:35 وله خمیری 00:00:32
10 08:14:07 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
11 08:14:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
12 08:15:00 پنی پوپو و رزماری - قسمت 11 00:12:12
13 08:27:12 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
14 08:29:20 وله خمیری 00:00:40
15 08:30:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 35 00:10:59
16 08:40:59 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:05
17 08:42:04 کلیپ آفریدگار 00:02:57
18 08:45:01 دوستان جنگل - قسمت 85 00:08:17
19 08:53:18 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
20 08:53:34 مول 00:05:05
21 08:58:39 اعلام برنامه 00:00:35
22 08:59:14 آگهی بازرگانی 00:00:47
23 09:00:01 قصه‌های ریرا - قسمت 17 00:09:48
24 09:09:49 آنونس مجموعه بابا خرسه 00:01:00
25 09:10:49 وله خمیری 00:00:42
26 09:11:31 ماموک 00:03:04
27 09:14:35 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
28 09:15:01 دوست ما رمی خرسه - قسمت 10 00:11:46
29 09:26:47 اعلام برنامه 00:00:45
30 09:27:32 من یک حیوان هستم 00:01:55
31 09:29:27 وله خمیری 00:00:33
32 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 57 00:11:40
33 09:41:40 آنونس مجموعه پنی پوپو و رزماری 00:01:17
34 09:42:57 اوم نوم 00:01:05
35 09:44:02 تیزر مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
36 09:45:01 بابا خرسه - قسمت 36 00:09:48
37 09:54:49 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
38 09:56:50 جعبه حیوانات 00:01:36
39 09:58:26 آگهی بازرگانی 00:01:33
40 09:59:59 مهد‌پویا - قسمت 12 00:20:33
41 10:20:32 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
42 10:20:55 دیپ‌داپ 00:02:43
43 10:23:38 وله بحران آب 00:00:46
44 10:24:24 وله خمیری 00:00:32
45 10:24:56 کلیپ یک پله یک پله 00:05:04
46 10:30:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 15 00:10:12
47 10:40:12 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
48 10:41:00 اعلام برنامه 00:00:35
49 10:41:35 کلیپ آتش‌نشان 00:02:26
50 10:44:01 آنونس مجموعه بابا خرسه 00:01:00
51 10:45:01 بزرگ و کوچک - قسمت 47 00:10:28
52 10:55:29 اعلام برنامه 00:00:45
53 10:56:14 وله خمیری 00:00:39
54 10:56:53 آگهی بازرگانی 00:03:09
55 11:00:02 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 15 00:09:37
56 11:09:39 آرم استیشن روز 00:00:20
57 11:09:59 کلیپ نعمت‌های خدا 00:04:16
58 11:14:15 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
59 11:14:31 وله خمیری 00:00:29
60 11:15:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 36 00:10:41
61 11:25:41 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
62 11:25:50 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
63 11:26:50 کلیپ توپ 00:02:24
64 11:29:14 وله خمیری 00:00:48
65 11:30:02 نقاشی‌نقاشی - قسمت 3 00:13:26
66 11:43:28 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
67 11:43:44 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
68 11:44:49 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
69 11:45:13 پنی پوپو و رزماری - قسمت 12 00:12:12
70 11:57:25 آگهی بازرگانی 00:03:00
71 12:00:25 قصه‌های ریرا - قسمت 16 00:11:28
72 12:11:53 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:05
73 12:12:58 وله رگلاژ 00:01:26
74 12:14:24 حدیث 00:00:21
75 12:14:45 تلاوت قرآن 00:03:15
76 12:18:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
77 12:22:08 کلیپ ریحانه 00:03:30
78 12:25:38 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
79 12:25:47 اعلام برنامه 00:00:45
80 12:26:32 دیپ‌داپ 00:02:55
81 12:29:27 وله خمیری 00:00:33
82 12:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 56 00:11:42
83 12:41:42 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
84 12:42:06 یاپ یاپس 00:01:37
85 12:43:43 آنونس مجموعه پنی پوپو و رزماری 00:01:17
86 12:45:00 بابا خرسه - قسمت 35 00:09:43
87 12:54:43 کلیپ ماهی 00:02:10
88 12:56:53 آگهی بازرگانی 00:03:07
89 13:00:00 دوستان جنگل - قسمت 84 00:09:57
90 13:09:57 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
91 13:10:50 کلیپ یک پله یک پله 00:03:54
92 13:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
93 13:15:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 9 00:12:23
94 13:27:23 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
95 13:28:28 وله خمیری 00:00:32
96 13:29:00 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
97 13:30:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 14 00:09:52
98 13:39:52 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
99 13:40:16 ماموک 00:03:11
100 13:43:27 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
101 13:43:36 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
102 13:44:41 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 44 00:11:48
103 13:56:29 آگهی بازرگانی 00:03:31
104 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
105 14:00:50 بینا و دینا - قسمت 2 00:10:39
106 14:11:29 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
107 14:12:59 کلیپ بهمن خونین جاویدان 00:01:05
108 14:14:04 وله آیا می دانید که 00:00:39
109 14:14:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
110 14:15:00 تام و جری - قسمت 18 00:05:28
111 14:20:28 اعلام برنامه 00:00:55
112 14:21:23 آن روزها بزرگ شدیم 00:05:20
113 14:26:43 وله دهه فجر 00:01:05
114 14:27:48 بره قهرمان 00:01:05
115 14:28:53 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:07
116 14:30:00 ربات‌های مبدل - قسمت 4 00:20:17
117 14:50:17 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
118 14:50:27 پویه(پرچم ایران) 00:01:52
119 14:52:19 کلیپ این پرچم بالاست 00:03:29
120 14:55:48 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
121 14:56:15 آگهی بازرگانی 00:03:48
122 15:00:03 بچه‌های صبح - قسمت 6 00:26:52
123 15:26:55 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
124 15:27:22 لاروا 00:01:17
125 15:28:39 تیزر مجموعه بـیـنـوایـان 00:01:23
126 15:30:02 سرزمین کوچولوها - قسمت 7 00:21:41
127 15:51:43 وله دهه فجر 00:00:20
128 15:52:03 کلیپ محله 00:03:03
129 15:55:06 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
130 15:55:42 اعلام برنامه 00:00:50
131 15:56:32 آگهی بازرگانی 00:03:28
132 16:00:00 مل‌مل - قسمت 85 00:55:00
133 16:55:00 اعلام برنامه 00:00:55
134 16:55:55 وله دهه فجر 00:00:54
135 16:56:49 آگهی بازرگانی 00:03:13
136 17:00:02 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 80 00:09:57
137 17:09:59 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
138 17:10:16 لذت دانایی 00:03:50
139 17:14:06 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
140 17:15:01 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 2 00:09:24
141 17:24:25 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
142 17:24:35 کلیپ از روزی که یادم می‌یاد 00:03:05
143 17:27:40 آنونس سینمایی بچه‌های محله گل‌ها 00:01:05
144 17:28:45 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
145 17:29:12 پیام سلامت 00:00:48
146 17:30:00 بینا و دینا - قسمت 3 00:10:51
147 17:40:51 وله رگلاژ 00:00:53
148 17:41:44 کلیپ وضو 00:05:04
149 17:46:48 حدیث 00:00:47
150 17:47:35 تلاوت قرآن 00:05:25
151 17:53:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:19
152 17:57:19 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
153 17:57:29 آگهی بازرگانی 00:03:59
154 18:01:28 ملوان زبل و پسر - قسمت 1و2 00:19:33
155 18:21:01 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
156 18:21:56 بره ناقلا 00:05:52
157 18:27:48 آنونس سینمایی بچه‌های محله گل‌ها 00:01:05
158 18:28:53 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:07
159 18:30:00 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 7 00:22:13
160 18:52:13 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
161 18:52:30 کلیپ ایران جاویدان 00:03:28
162 18:55:58 وله دهه فجر 00:00:47
163 18:56:45 آگهی بازرگانی 00:03:15
164 19:00:00 سینمایی بچه‌های محله گل‌ها 01:22:20
165 20:22:20 وله دهه فجر 00:00:59
166 20:23:19 کلیپ رهایی 00:07:12
167 20:30:31 رود رانر 00:08:34
168 20:39:05 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
169 20:39:27 ماجراهای دانی 00:02:00
170 20:41:27 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
171 20:41:44 آگهی بازرگانی 00:03:18
172 20:45:02 پروفسور بالتازار - قسمت 7 00:09:48
173 20:54:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
174 20:55:00 سبک زندگی 00:01:43
175 20:56:43 آگهی بازرگانی 00:03:17
176 21:00:00 خرس‌های کله فندقی - قسمت 6 00:11:01
177 21:11:01 وله دهه فجر 00:00:30
178 21:11:31 ترافیک 00:02:07
179 21:13:38 تیزر مجموعه بـیـنـوایـان 00:01:23
180 21:15:01 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 1 00:09:07
181 21:24:08 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
182 21:24:25 پویه(پرچم ایران) 00:01:52
183 21:26:17 کلیپ این پرچم بالاست 00:03:29
184 21:29:46 وله دهه فجر 00:00:17
185 21:30:03 بیــنــــوایــــان - قسمت 4 00:22:42
186 21:52:45 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
187 21:53:12 آن‌روزها - قسمت 2 00:06:00
188 21:59:12 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
189 21:59:29 شب بخیر بچه‌ها 00:00:31


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها