جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:35
4 08:07:06 حدیث 00:00:48
5 08:07:54 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:24
6 08:08:18 وله خمیری 00:00:34
7 08:08:52 کلیپ نمره بیست 00:01:52
8 08:10:44 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
9 08:11:44 اعلام برنامه 00:00:45
10 08:12:29 اوم نوم 00:01:14
11 08:13:43 وله بحران آب 00:00:46
12 08:14:29 آگهی بازرگانی 00:00:31
13 08:15:00 پنی پوپو و رزماری - قسمت 13 00:11:05
14 08:26:05 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
15 08:26:21 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
16 08:26:44 لالبی 00:01:30
17 08:28:14 فتو کلیپ پویش پرچم 00:01:47
18 08:30:01 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 37 00:08:10
19 08:38:11 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
20 08:39:16 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:39:51 تو تی تو 00:02:40
22 08:42:31 کلیپ درخت 00:02:36
23 08:45:07 دوستان جنگل - قسمت 87 00:09:10
24 08:54:17 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
25 08:55:17 کلیپ نعمت‌های خدا 00:04:16
26 08:59:33 آگهی بازرگانی 00:00:31
27 09:00:04 قصه‌های ریرا - قسمت 19 00:10:31
28 09:10:35 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
29 09:10:58 فتو کلیپ پویش پرچم 00:02:27
30 09:13:25 اوم نوم 00:01:09
31 09:14:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
32 09:15:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 12 00:12:14
33 09:27:14 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
34 09:28:19 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:29:04 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
36 09:30:04 فرودگاه شهر شادی - قسمت 59 00:11:09
37 09:41:13 آرم استیشن روز 00:00:20
38 09:41:33 آنونس مجموعه پنی پوپو و رزماری 00:01:17
39 09:42:50 وله بحران آب 00:00:46
40 09:43:36 نقاشی کنیم 00:00:52
41 09:44:28 وله خمیری 00:00:32
42 09:45:00 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 1 00:10:33
43 09:55:33 کلیپ شادی 00:02:31
44 09:58:04 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
45 09:58:20 آگهی بازرگانی 00:01:42
46 10:00:02 مهد‌پویا - قسمت 14 00:24:14
47 10:24:16 وله خمیری 00:00:48
48 10:25:04 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
49 10:26:04 اعلام برنامه 00:00:35
50 10:26:39 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
51 10:29:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
52 10:30:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 15 00:10:00
53 10:40:00 تیزر مهد پویا-3 00:00:48
54 10:40:48 جعبه حیوانات 00:01:46
55 10:42:34 فتو کلیپ پویش پرچم 00:01:47
56 10:44:21 وله خمیری 00:00:39
57 10:45:00 بزرگ و کوچک - قسمت 49 00:09:37
58 10:54:37 تیزر تنبلی چشم 00:02:01
59 10:56:38 اعلام برنامه 00:00:45
60 10:57:23 آنونس مجموعه پنی پوپو و رزماری 00:01:17
61 10:58:40 آگهی بازرگانی 00:01:26
62 11:00:06 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 17 00:09:30
63 11:09:36 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
64 11:09:52 کلیپ یک پله یک پله 00:04:18
65 11:14:10 وله خمیری 00:00:29
66 11:14:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
67 11:15:01 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 38 00:10:17
68 11:25:18 فتو کلیپ پویش پرچم 00:02:27
69 11:27:45 لالبی 00:01:35
70 11:29:20 وله خمیری 00:00:40
71 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 5 00:13:26
72 11:43:26 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:05
73 11:44:31 وله خمیری 00:00:29
74 11:45:00 پنی پوپو و رزماری - قسمت 14 00:12:11
75 11:57:11 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
76 11:57:27 کلیپ دو دوست 00:02:35
77 12:00:02 قصه‌های ریرا - قسمت 18 00:10:06
78 12:10:08 وله رگلاژ 00:01:59
79 12:12:07 حدیث 00:00:27
80 12:12:34 تلاوت قرآن 00:05:26
81 12:18:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
82 12:22:08 کلیپ جانماز 00:02:04
83 12:24:12 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
84 12:24:28 اعلام برنامه 00:00:45
85 12:25:13 آنونس مجموعه پنی پوپو و رزماری 00:01:17
86 12:26:30 آگهی بازرگانی 00:03:32
87 12:30:02 فرودگاه شهر شادی - قسمت 58 00:11:19
88 12:41:21 وله خمیری 00:00:48
89 12:42:09 فتو کلیپ پویش پرچم 00:02:27
90 12:44:36 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
91 12:45:00 بابا خرسه - قسمت 37 00:10:00
92 12:55:00 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
93 12:55:53 کلیپ یک پله یک پله 00:03:46
94 12:59:39 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
95 13:00:02 دوستان جنگل - قسمت 86 00:08:45
96 13:08:47 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
97 13:09:52 ماموک 00:03:08
98 13:13:00 آنونس مجموعه پنی پوپو و رزماری 00:01:17
99 13:14:17 وله خمیری 00:00:44
100 13:15:01 دوست ما رمی خرسه - قسمت 11 00:11:28
101 13:26:29 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
102 13:26:38 آگهی بازرگانی 00:04:41
103 13:31:19 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 16 00:10:09
104 13:41:28 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
105 13:42:33 وله خمیری 00:00:35
106 13:43:08 آنونس مجموعه بزرگ و کوچک 00:01:00
107 13:44:08 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 46 00:11:57
108 13:56:05 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:24
109 13:56:29 آگهی بازرگانی 00:03:31
110 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
111 14:00:50 بینا و دینا - قسمت 4 00:11:27
112 14:12:17 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
113 14:12:53 سبک زندگی 00:01:50
114 14:14:43 وله دهه فجر 00:00:17
115 14:15:00 تام و جری - قسمت 20 00:05:24
116 14:20:24 آنونس سینمایی پائیز گرم-1 00:01:56
117 14:22:20 کلیپ رهایی 00:07:12
118 14:29:32 وله دهه فجر 00:00:29
119 14:30:01 دژ فضایی - قسمت 5 00:19:46
120 14:49:47 آنونس سینمایی پائیز گرم-2 00:01:25
121 14:51:12 ماجراهای دانی 00:01:34
122 14:52:46 اعلام برنامه 00:00:55
123 14:53:41 پویه(پرچم ایران) 00:02:50
124 14:56:31 کلیپ این پرچم بالاست 00:03:29
125 15:00:00 بچه‌های صبح - قسمت 8 00:29:02
126 15:29:02 وله دهه فجر 00:00:20
127 15:29:22 آگهی بازرگانی 00:02:31
128 15:31:53 سرزمین کوچولوها - قسمت 8 00:22:42
129 15:54:35 اعلام برنامه 00:00:50
130 15:55:25 وله دهه فجر 00:00:29
131 15:55:54 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
132 15:56:04 آگهی بازرگانی 00:03:56
133 16:00:00 مل‌مل - قسمت 87 00:55:20
134 16:55:20 وله دهه فجر 00:00:47
135 16:56:07 آگهی بازرگانی 00:03:53
136 17:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 82 00:12:38
137 17:12:38 کلیپ بهمن و بختک 00:02:43
138 17:15:21 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 4 00:09:05
139 17:24:26 پویه(پرچم ایران) 00:01:52
140 17:26:18 کلیپ نغمه انقلاب 00:03:49
141 17:30:07 بینا و دینا - قسمت 5 00:11:20
142 17:41:27 آنونس مجموعه بـیـنـوایـان 00:01:28
143 17:42:55 وله رگلاژ 00:00:45
144 17:43:40 کلیپ وضو 00:05:04
145 17:48:44 حدیث 00:00:21
146 17:49:05 تلاوت قرآن 00:05:55
147 17:55:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:19
148 17:59:19 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
149 17:59:41 وله دهه فجر 00:00:20
150 18:00:01 آگهی بازرگانی 00:03:26
151 18:03:27 ملوان زبل و پسر - قسمت 5و6 00:20:56
152 18:24:23 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
153 18:24:35 آنونس برنامه مل‌مل-2 00:01:02
154 18:25:37 سبک زندگی 00:01:33
155 18:27:10 پویه(پرچم ایران) 00:02:50
156 18:30:00 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 8 00:23:13
157 18:53:13 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
158 18:54:43 کلیپ بهمن خونین جاویدان 00:01:05
159 18:55:48 وله دهه فجر 00:00:49
160 18:56:37 آگهی بازرگانی 00:03:23
161 19:00:00 بچه‌های صبح - قسمت 7 00:29:04
162 19:29:04 اعلام برنامه 00:00:55
163 19:29:59 رامکال - قسمت 5 00:23:25
164 19:53:24 اعلام برنامه 00:00:50
165 19:54:14 کلیپ سبز سبز 00:02:43
166 19:56:57 آگهی بازرگانی 00:02:04
167 19:59:01 مل‌مل - قسمت 86 00:55:59
168 20:55:00 آنونس سینمایی پائیز گرم-1 00:01:56
169 20:56:56 وله دهه فجر 00:00:30
170 20:57:26 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
171 20:57:36 تیزر تنبلی چشم 00:01:00
172 20:58:36 آگهی بازرگانی 00:01:24
173 21:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 81 00:12:38
174 21:12:38 کلیپ پرواز پرواز 00:02:33
175 21:15:11 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 3 00:09:11
176 21:24:22 وله دهه فجر 00:00:17
177 21:24:39 پویه(پرچم ایران) 00:01:52
178 21:26:31 کلیپ این پرچم بالاست 00:03:29
179 21:30:00 کارآگاه نجار - قسمت 18 00:21:46
180 21:51:46 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 00:01:00
181 21:52:46 آن‌روزها - قسمت 4 00:05:36
182 21:58:22 وله دهه فجر 00:01:11
183 21:59:33 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
184 21:59:50 شب بخیر بچه‌ها 00:00:10


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها