جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:04:42
4 08:07:13 حدیث 00:00:24
5 08:07:37 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:07:57 وله خمیری 00:00:32
7 08:08:29 پینگو 00:05:03
8 08:13:32 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:14:17 آگهی بازرگانی 00:00:44
10 08:15:01 پنی پوپو و رزماری - قسمت 16 00:12:02
11 08:27:03 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
12 08:28:08 جعبه حیوانات 00:01:36
13 08:29:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
14 08:30:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 40 00:10:49
15 08:40:49 وله خمیری 00:00:44
16 08:41:33 ماموک 00:03:04
17 08:44:37 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
18 08:45:03 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 2 00:09:19
19 08:54:22 اعلام برنامه 00:00:35
20 08:54:57 فتو کلیپ پویش پرچم 00:01:47
21 08:56:44 تو تی تو 00:02:18
22 08:59:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
23 08:59:11 آگهی بازرگانی 00:00:49
24 09:00:00 قصه‌های ریرا - قسمت 22 00:09:46
25 09:09:46 وله خمیری 00:00:29
26 09:10:15 اوم نوم 00:01:08
27 09:11:23 آنونس مجموعه پنی پوپو و رزماری 00:01:17
28 09:12:40 کلیپ خلبان 00:02:20
29 09:15:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 15 00:12:02
30 09:27:02 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
31 09:27:11 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
32 09:28:16 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:29:01 تیزر مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
34 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 63 00:11:14
35 09:41:14 آرم استیشن روز 00:00:20
36 09:41:34 نقاشی کنیم 00:00:50
37 09:42:24 فتو کلیپ پویش پرچم 00:02:27
38 09:44:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
39 09:45:00 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 4 00:11:19
40 09:56:19 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:05
41 09:57:24 لالبی 00:01:38
42 09:59:02 آگهی بازرگانی 00:00:58
43 10:00:00 مهد‌پویا - قسمت 17 00:24:40
44 10:24:40 اعلام برنامه 00:00:35
45 10:25:15 فتو کلیپ پویش پرچم 00:02:05
46 10:27:20 من یک حیوان هستم 00:01:54
47 10:29:14 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
48 10:29:30 وله خمیری 00:00:30
49 10:30:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 20 00:10:14
50 10:40:14 آنونس مجموعه هیول آباد 00:01:00
51 10:41:14 دیپ‌داپ 00:02:48
52 10:44:02 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
53 10:44:24 وله خمیری 00:00:36
54 10:45:00 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 3 00:09:52
55 10:54:52 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
56 10:55:57 اعلام برنامه 00:00:45
57 10:56:42 وله خمیری 00:00:29
58 10:57:11 آگهی بازرگانی 00:02:51
59 11:00:02 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 20 00:09:46
60 11:09:48 آنونس مجموعه پابلو، روباه کوچولوی قرمز 00:01:00
61 11:10:48 ترو ترو 00:03:33
62 11:14:21 وله خمیری 00:00:39
63 11:15:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 41 00:09:25
64 11:24:25 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
65 11:24:34 کلیپ یک پله یک پله 00:05:04
66 11:29:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
67 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 8 00:13:22
68 11:43:22 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:00
69 11:44:22 وله خمیری 00:00:38
70 11:45:00 پنی پوپو و رزماری - قسمت 17 00:11:49
71 11:56:49 فتو کلیپ پویش پرچم 00:01:47
72 11:58:36 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:00
73 11:59:36 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
74 12:00:00 قصه‌های ریرا - قسمت 21 00:09:38
75 12:09:38 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
76 12:10:38 وله رگلاژ 00:00:44
77 12:11:22 کلیپ بی تو 00:02:27
78 12:13:49 حدیث 00:00:24
79 12:14:13 تلاوت قرآن 00:03:47
80 12:18:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
81 12:22:08 کلیپ حضرت محمد (ص) 00:02:49
82 12:24:57 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
83 12:25:13 اعلام برنامه 00:00:45
84 12:25:58 مکس 00:00:42
85 12:26:40 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
86 12:27:02 آگهی بازرگانی 00:02:58
87 12:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 61 00:10:53
88 12:40:53 فتو کلیپ پویش پرچم 00:02:27
89 12:43:20 آنونس مجموعه جیرجیر و جانا 00:01:00
90 12:44:20 وله خمیری 00:00:40
91 12:45:00 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 20 00:12:12
92 12:57:12 کلیپ خلبان 00:02:20
93 12:59:32 وله خمیری 00:00:29
94 13:00:01 دوستان جنگل - قسمت 89 00:07:20
95 13:07:21 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
96 13:07:30 ماموک 00:03:00
97 13:10:30 آنونس مجموعه پنی پوپو و رزماری 00:01:17
98 13:11:47 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
99 13:13:55 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
100 13:15:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 14 00:12:00
101 13:27:00 آرم استیشن بادکنک های رنگی 00:00:23
102 13:27:23 آگهی بازرگانی 00:04:39
103 13:32:02 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 19 00:09:57
104 13:41:59 وله خمیری 00:00:34
105 13:42:33 فتو کلیپ پویش پرچم 00:02:05
106 13:44:38 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 49 00:11:57
107 13:56:35 آگهی بازرگانی 00:03:25
108 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
109 14:00:50 سینمایی پائیز گرم-1 01:26:22
110 15:27:12 اعلام برنامه 00:00:55
111 15:28:07 آگهی بازرگانی 00:02:31
112 15:30:38 بـیـنـوایـان - قسمت 5 00:22:47
113 15:53:25 اعلام برنامه 00:00:50
114 15:54:15 کدو بدو 00:01:37
115 15:55:52 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
116 15:56:28 آگهی بازرگانی 00:03:32
117 16:00:00 گل آموز - قسمت 14 00:55:37
118 16:55:37 اعلام برنامه 00:00:55
119 16:56:32 آگهی بازرگانی 00:04:04
120 17:00:36 خرس‌های کله فندقی - قسمت 7 00:11:24
121 17:12:00 پویه(پرچم ایران)-8 00:02:50
122 17:14:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
123 17:15:00 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 7 00:09:19
124 17:24:19 آنونس سینمایی پائیز گرم-2 00:01:25
125 17:25:44 آن روزها بزرگ شدیم 00:03:44
126 17:29:28 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
127 17:30:04 بینا و دینا - قسمت 8 00:11:15
128 17:41:19 پویه(پرچم ایران)-9 00:02:50
129 17:44:09 آنونس مجموعه خاله ریزه و قاشق سحرآمیز 00:01:06
130 17:45:15 وله رگلاژ 00:00:36
131 17:45:51 کلیپ وضو 00:05:04
132 17:50:55 حدیث 00:00:24
133 17:51:19 تلاوت قرآن 00:06:41
134 17:58:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
135 18:02:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
136 18:02:38 آگهی بازرگانی 00:03:45
137 18:06:23 سفرهای علمی - قسمت 12 00:23:06
138 18:29:29 وله دهه فجر 00:00:30
139 18:29:59 ربات‌های مبدل - قسمت 5 00:21:06
140 18:51:05 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
141 18:51:17 لذت دانایی 00:04:36
142 18:55:53 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
143 18:56:10 وله دهه فجر 00:00:20
144 18:56:30 آگهی بازرگانی 00:03:30
145 19:00:00 بچه‌های صبح - قسمت 13 00:28:48
146 19:28:48 آنونس سینمایی پائیز گرم-2 00:01:25
147 19:30:13 سرزمین کوچولوها - قسمت 9 00:23:13
148 19:53:26 پویه(پرچم ایران)-8 00:02:50
149 19:56:16 کلیپ بهمن خونین جاویدان 00:01:05
150 19:57:21 وله آیا می دانید که 00:00:39
151 19:58:00 آگهی بازرگانی 00:02:00
152 20:00:00 مل‌مل - قسمت 89 00:54:17
153 20:54:17 آنونس سینمایی پائیز گرم-2 00:01:25
154 20:55:42 کدو بدو 00:01:17
155 20:56:59 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:07
156 20:58:06 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
157 20:58:28 آگهی بازرگانی 00:01:32
158 21:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 84 00:12:43
159 21:12:43 کلیپ سرزمین من ایران 00:02:35
160 21:15:18 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 6 00:09:27
161 21:24:45 آرم استیشن نقاشی آبرنگ 00:01:30
162 21:26:15 پویه(پرچم ایران)-9 00:02:50
163 21:29:05 آرم استیشن شب و روز 00:00:55
164 21:30:00 ملوان زبل و پسر - قسمت 9و10 00:18:26
165 21:48:26 آنونس سینمایی پائیز گرم-2 00:01:25
166 21:49:51 کلیپ بهمن و بختک 00:02:43
167 21:52:34 آن‌روزها - قسمت 7 00:06:14
168 21:58:48 وله دهه فجر 00:00:20
169 21:59:08 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
170 21:59:25 شب بخیر بچه‌ها 00:00:35


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها