جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:06:29
4 08:09:00 حدیث 00:00:24
5 08:09:24 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:20
6 08:09:44 اعلام برنامه 00:00:45
7 08:10:29 فتو کلیپ پویش پرچم 00:02:27
8 08:12:56 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
9 08:14:01 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
10 08:14:17 آگهی بازرگانی 00:00:44
11 08:15:01 پنی پوپو و رزماری - قسمت 18 00:11:51
12 08:26:52 وله خمیری 00:00:33
13 08:27:25 لالبی 00:01:35
14 08:29:00 آنونس مجموعه فرودگاه شهر شادی 00:01:00
15 08:30:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 42 00:10:24
16 08:40:24 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
17 08:41:17 یاپ یاپس 00:01:39
18 08:42:56 فتو کلیپ پویش پرچم 00:02:05
19 08:45:01 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 4 00:09:38
20 08:54:39 اعلام برنامه 00:00:35
21 08:55:14 کلیپ زمستان 00:01:50
22 08:57:04 اوم نوم 00:01:14
23 08:58:18 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
24 08:59:11 آگهی بازرگانی 00:00:49
25 09:00:00 قصه‌های ریرا - قسمت 24 00:10:11
26 09:10:11 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
27 09:10:20 کلیپ یک پله یک پله 00:03:46
28 09:14:06 وله خمیری 00:00:38
29 09:14:44 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
30 09:15:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 17 00:10:19
31 09:25:19 تیزر مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
32 09:26:18 اعلام برنامه 00:00:45
33 09:27:03 کلیپ باد 00:01:48
34 09:28:51 آنونس مجموعه قصه‌های ریرا 00:01:00
35 09:29:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
36 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 64 00:11:07
37 09:41:07 آرم استیشن روز 00:00:20
38 09:41:27 اوم نوم 00:01:07
39 09:42:34 فتو کلیپ پویش پرچم 00:02:27
40 09:45:01 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 6 00:12:32
41 09:57:33 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:01:00
42 09:58:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 09:58:42 آگهی بازرگانی 00:01:19
44 10:00:01 مهد‌پویا - قسمت 19 00:22:57
45 10:22:58 اعلام برنامه 00:00:35
46 10:23:33 آنونس مجموعه هیول آباد 00:01:00
47 10:24:33 مول 00:05:05
48 10:29:38 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
49 10:30:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 22 00:09:56
50 10:39:56 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
51 10:41:01 کلیپ آفریدگار 00:02:57
52 10:43:58 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:05
53 10:45:03 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 5 00:09:37
54 10:54:40 اعلام برنامه 00:00:45
55 10:55:25 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
56 10:56:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
57 10:56:51 آگهی بازرگانی 00:03:09
58 11:00:00 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 22 00:09:39
59 11:09:39 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
60 11:10:01 کلیپ یک پله یک پله 00:03:54
61 11:13:55 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
62 11:15:00 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 43 00:10:58
63 11:25:58 آنونس مجموعه پابلو، روباه کوچولوی قرمز 00:01:00
64 11:26:58 وله خمیری 00:00:33
65 11:27:31 مکس 00:00:42
66 11:28:13 فتو کلیپ پویش پرچم 00:01:47
67 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 10 00:13:25
68 11:43:25 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:05
69 11:44:30 وله خمیری 00:00:30
70 11:45:00 پنی پوپو و رزماری - قسمت 19 00:12:18
71 11:57:18 فتو کلیپ پویش پرچم 00:02:27
72 11:59:45 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
73 12:00:01 قصه‌های ریرا - قسمت 23 00:09:26
74 12:09:27 آنونس مجموعه تو‌ییرلی‌ووها 00:01:00
75 12:10:27 وله رگلاژ 00:01:50
76 12:12:17 کلیپ خدا 00:03:04
77 12:15:21 حدیث 00:00:24
78 12:15:45 تلاوت قرآن 00:03:15
79 12:19:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
80 12:23:08 کلیپ اقامه نماز 00:03:40
81 12:26:48 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
82 12:26:57 اعلام برنامه 00:00:45
83 12:27:42 کلیپ سلام 00:01:21
84 12:29:03 آگهی بازرگانی 00:00:58
85 12:30:01 فرودگاه شهر شادی 00:10:50
86 12:40:51 تیزر مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
87 12:41:50 کلیپ قصه باران 00:02:44
88 12:44:34 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
89 12:45:00 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 5 00:11:51
90 12:56:51 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
91 12:57:56 فتو کلیپ پویش پرچم 00:02:05
92 13:00:01 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 21 00:09:32
93 13:09:33 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
94 13:09:42 مول 00:05:08
95 13:14:50 آرم استیشن روز 00:00:20
96 13:15:10 دوست ما رمی خرسه - قسمت 16 00:11:28
97 13:26:38 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
98 13:26:54 کلیپ ماهی 00:02:10
99 13:29:04 آگهی بازرگانی 00:00:55
100 13:29:59 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 21 00:09:56
101 13:39:55 وله خمیری 00:00:38
102 13:40:33 ماموک 00:03:11
103 13:43:44 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
104 13:43:53 آنونس مجموعه پنی پوپو و رزماری 00:01:17
105 13:45:10 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 51 00:11:47
106 13:56:57 آگهی بازرگانی 00:03:03
107 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
108 14:00:50 بینا و دینا - قسمت 9 00:10:25
109 14:11:15 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
110 14:11:37 پویه(پرچم ایران)-12 00:02:50
111 14:14:27 وله دعوت به راهپیمایی 22 بهمن 00:00:32
112 14:14:59 رهایی 00:07:12
113 14:22:11 آنونس تکرار سینمایی پائیز گرم-2 00:01:25
114 14:23:36 کلیپ مرگ بر آمریکا 00:04:58
115 14:28:34 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
116 14:29:01 آنونس مجموعه دژفضایی 00:01:00
117 14:30:01 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 9 00:23:00
118 14:53:01 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
119 14:53:31 کلیپ این پرچم بالاست 00:03:29
120 14:57:00 پویه(پرچم ایران)-13 00:02:50
121 14:59:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
122 15:00:00 بچه‌های صبح 00:29:43
123 15:29:43 اعلام برنامه 00:00:55
124 15:30:38 آگهی بازرگانی 00:01:44
125 15:32:22 سرزمین کوچولوها - قسمت 10 00:23:13
126 15:55:35 اعلام برنامه 00:00:50
127 15:56:25 وله دعوت به راهپیمایی 22 بهمن 00:00:30
128 15:56:55 آگهی بازرگانی 00:03:07
129 16:00:02 مل‌مل - قسمت 90 00:55:00
130 16:55:02 اعلام برنامه 00:00:55
131 16:55:57 وله دهه فجر 00:01:05
132 16:57:02 آگهی بازرگانی 00:02:58
133 17:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 85 00:12:41
134 17:12:41 آنونس تکرار سینمایی پائیز گرم-2 00:01:25
135 17:14:06 وله دعوت به راهپیمایی 22 بهمن 00:00:32
136 17:14:38 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
137 17:15:08 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 9 00:09:29
138 17:24:37 پویه(پرچم ایران)-13 00:02:50
139 17:27:27 کلیپ پرواز پرواز 00:02:33
140 17:30:00 بینا و دینا - قسمت 10 00:10:40
141 17:40:40 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 00:01:05
142 17:41:45 برنارد 00:03:00
143 17:44:45 وله دعوت به راهپیمایی 22 بهمن 00:00:20
144 17:45:05 نرگس 00:05:17
145 17:50:22 آنونس مجموعه خاله ریزه و قاشق سحرآمیز 00:01:06
146 17:51:28 وله رگلاژ 00:01:29
147 17:52:57 حدیث 00:00:22
148 17:53:19 تلاوت قرآن 00:06:41
149 18:00:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
150 18:04:28 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
151 18:04:38 تک‌خوان 00:17:11
152 18:21:49 آگهی بازرگانی 00:03:47
153 18:25:36 تیزر مجموعه بینوایان 00:01:23
154 18:26:59 ماجراهای دانی 00:01:56
155 18:28:55 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:07
156 18:30:02 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 10 00:23:05
157 18:53:07 وله دهه فجر 00:00:59
158 18:54:06 پویه(پرچم ایران)-13 00:02:50
159 18:56:56 آگهی بازرگانی 00:03:05
160 19:00:01 سینمایی پائیز گرم-2 01:23:39
161 20:23:40 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
162 20:24:16 سبک زندگی 00:01:19
163 20:25:35 پویه(پرچم ایران)-13 00:02:50
164 20:28:25 آگهی بازرگانی 00:01:35
165 20:30:00 یک‌‌‌دو‌سه‌خنده - قسمت 15 00:21:17
166 20:51:17 وله دعوت به راهپیمایی 22 بهمن 00:00:20
167 20:51:37 آن روزها بزرگ شدیم 00:05:08
168 20:56:45 وله دهه فجر 00:00:54
169 20:57:39 آگهی بازرگانی 00:02:22
170 21:00:01 خرس‌های کله فندقی - قسمت 8 00:10:43
171 21:10:44 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
172 21:10:54 کلیپ نغمه انقلاب 00:03:49
173 21:14:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
174 21:15:00 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 8 00:09:22
175 21:24:22 پویه(پرچم ایران)-13 00:02:50
176 21:27:12 کلیپ بهمن خونین جاویدان 00:01:05
177 21:28:17 وله دعوت به راهپیمایی 22 بهمن 00:00:32
178 21:28:49 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
179 21:29:01 بـیـنـوایـان - قسمت 6 00:23:39
180 21:52:40 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
181 21:52:50 آن‌روزها 00:06:32
182 21:59:22 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
183 21:59:39 شب بخیر بچه‌ها 00:00:21


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها