جدول پخش برنامه‌های شبکه پویا و نهال

انتخاب
ردیف شروع نام برنامه مدت
1 07:55:00 کلیپ خردسال 00:05:00
2 08:00:00 سرود جمهوری اسلامی 00:02:31
3 08:02:31 تلاوت قرآن 00:05:26
4 08:07:57 حدیث 00:00:22
5 08:08:19 آرم استیشن صبح بخیر بچه‌ها 00:00:24
6 08:08:43 وله خمیری 00:00:37
7 08:09:20 ماموک 00:03:06
8 08:12:26 اعلام برنامه 00:00:45
9 08:13:11 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
10 08:14:16 آگهی بازرگانی 00:00:44
11 08:15:00 پنی پوپو و رزماری - قسمت 20 00:11:50
12 08:26:50 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
13 08:27:06 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
14 08:28:11 یاپ یاپس 00:01:39
15 08:29:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
16 08:29:59 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 44 00:10:48
17 08:40:47 وله خمیری 00:00:37
18 08:41:24 دیپ‌داپ 00:02:43
19 08:44:07 آرم استیشن لوگو روی لیوان 00:00:53
20 08:45:00 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 6 00:09:35
21 08:54:35 تیزر بزودی کندویی‌ها 00:01:02
22 08:55:37 وله خمیری 00:00:29
23 08:56:06 کلیپ شادی 00:02:31
24 08:58:37 اعلام برنامه 00:00:35
25 08:59:12 آگهی بازرگانی 00:00:49
26 09:00:01 قصه‌های ریرا - قسمت 6 00:10:17
27 09:10:18 تیزر مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
28 09:11:17 کلیپ گل‌فروش 00:02:08
29 09:13:25 وله راه ارتباطی پویا 00:00:26
30 09:13:51 تیزر بزودی کیت و کیت 00:00:40
31 09:14:31 وله خمیری 00:00:29
32 09:15:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 19 00:12:23
33 09:27:23 آنونس مجموعه پنی پوپو و رزماری 00:01:17
34 09:28:40 اعلام برنامه 00:00:45
35 09:29:25 وله خمیری 00:00:35
36 09:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 66 00:10:25
37 09:40:25 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
38 09:41:30 اوم نوم 00:01:02
39 09:42:32 کلیپ زمستان 00:01:55
40 09:44:27 وله خمیری 00:00:33
41 09:45:00 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 8 00:11:40
42 09:56:40 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
43 09:56:49 کلیپ دنیای عروسک 00:01:48
44 09:58:37 آگهی بازرگانی 00:01:26
45 10:00:03 مهد‌پویا - قسمت 21 00:27:36
46 10:27:39 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
47 10:27:55 اعلام برنامه 00:00:35
48 10:28:30 نقاشی کنیم 00:00:55
49 10:29:25 وله خمیری 00:00:35
50 10:30:00 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 22 00:10:13
51 10:40:13 تیزر بزودی کندویی‌ها 00:01:02
52 10:41:15 وله خمیری 00:00:45
53 10:42:00 کلیپ درخت 00:02:36
54 10:44:36 آرم استیشن بادکنک رنگی 00:00:24
55 10:45:00 پابلو، روباه کوچولوی قرمز - قسمت 7 00:09:47
56 10:54:47 وله خمیری 00:00:40
57 10:55:27 ماموک 00:03:07
58 10:58:34 آگهی بازرگانی 00:01:26
59 11:00:00 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 24 00:09:51
60 11:09:51 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
61 11:10:07 جعبه حیوانات 00:01:42
62 11:11:49 کلیپ خرگوش کوچولو 00:03:12
63 11:15:01 تو‌ییرلی‌ووها - قسمت 45 00:09:09
64 11:24:10 آنونس مجموعه نقاشی‌نقاشی 00:01:05
65 11:25:15 کلیپ مسواک زدن 00:03:15
66 11:28:30 تیزر بزودی کیت و کیت 00:00:40
67 11:29:10 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
68 11:29:19 وله خمیری 00:00:41
69 11:30:00 نقاشی‌نقاشی - قسمت 12 00:13:51
70 11:43:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
71 11:44:00 آنونس مجموعه مهد‌پویا 00:01:00
72 11:45:00 پنی پوپو و رزماری - قسمت 21 00:11:34
73 11:56:34 آنونس مجموعه نقاشی نقاشی 00:01:05
74 11:57:39 اوم نوم 00:01:09
75 11:58:48 تیزر بزودی کندویی‌ها 00:01:02
76 11:59:50 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
77 11:59:59 قصه‌های ریرا - قسمت 25 00:08:51
78 12:08:50 آنونس مجموعه دوست ما رمی خرسه 00:01:05
79 12:09:55 وله رگلاژ 00:01:25
80 12:11:20 کلیپ ریحانه 00:03:30
81 12:14:50 حدیث 00:00:22
82 12:15:12 تلاوت قرآن 00:03:48
83 12:19:00 اذان ظهر به افق تهران 00:04:08
84 12:23:08 کلیپ خدا 00:03:04
85 12:26:12 تیزر بزودی کیت و کیت 00:00:40
86 12:26:52 اعلام برنامه 00:00:45
87 12:27:37 وله خمیری 00:00:58
88 12:28:35 آگهی بازرگانی 00:01:25
89 12:30:00 فرودگاه شهر شادی - قسمت 65 00:10:29
90 12:40:29 وله خمیری 00:00:29
91 12:40:58 آنونس مجموعه خرگوش‌های بازیگوش 00:00:59
92 12:41:57 کلیپ مداد رنگی 00:03:04
93 12:45:01 ماجراهای هیول‌آباد - قسمت 7 00:11:12
94 12:56:13 وله راه ارتباطی پویا 00:00:16
95 12:56:29 ماموک 00:03:12
96 12:59:41 آرم استیشن لوگو آویز 00:00:22
97 13:00:03 ماجراهای جیرجیر و جانا - قسمت 23 00:09:20
98 13:09:23 آرم استیشن روز 00:00:20
99 13:09:43 مول 00:05:08
100 13:14:51 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
101 13:15:00 دوست ما رمی خرسه - قسمت 18 00:12:03
102 13:27:03 کلیپ دو دوست 00:02:35
103 13:29:38 آگهی بازرگانی 00:00:32
104 13:30:10 خرگوش‌های بازیگوش - قسمت 23 00:09:29
105 13:39:39 وله خمیری 00:00:41
106 13:40:20 پینگو 00:05:03
107 13:45:23 آرم استیشن جعبه بادکنک 00:00:09
108 13:45:32 تو هدیه‌ خدایی - قسمت 53 00:11:46
109 13:57:18 آگهی بازرگانی 00:02:42
110 14:00:00 آرم استیشن پویا به نهال 00:00:50
111 14:00:50 کوچه درختی - قسمت 6 00:20:32
112 14:21:22 آنونس مجموعه کارآگاه نجار 00:01:05
113 14:22:27 گروه تحقیق 00:04:40
114 14:27:07 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
115 14:27:43 ماجراهای دانی 00:02:00
116 14:29:43 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
117 14:30:00 دژ فضایی - قسمت 7 00:21:46
118 14:51:46 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
119 14:51:56 کدو بدو 00:01:31
120 14:53:27 کلیپ از توی هر خیابان 00:03:02
121 14:56:29 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
122 14:56:56 آنونس مجموعه ربات‌های مبدل 00:01:00
123 14:57:56 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
124 14:58:13 آگهی بازرگانی 00:01:50
125 15:00:03 مهارت‌های زندگی - قسمت 224 00:12:06
126 15:12:09 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
127 15:12:39 سبک زندگی 00:01:28
128 15:14:07 اعلام برنامه 00:00:55
129 15:15:02 قصه ما مثل شد-1 - قسمت 17 00:10:03
130 15:25:05 آنونس برنامه مل‌مل-1 00:01:15
131 15:26:20 لئون 00:02:34
132 15:28:54 آنونس مجموعه خاله ریزه و قاشق سحرآمیز 00:01:06
133 15:30:00 سرزمین کوچولوها - قسمت 11 00:23:10
134 15:53:10 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
135 15:53:27 بره قهرمان 00:01:05
136 15:54:32 اعلام برنامه 00:00:50
137 15:55:22 کدو بدو 00:01:39
138 15:57:01 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
139 15:57:23 آگهی بازرگانی 00:02:37
140 16:00:00 مل‌مل - قسمت 92 00:55:43
141 16:55:43 اعلام برنامه 00:00:55
142 16:56:38 آگهی بازرگانی 00:03:22
143 17:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 87 00:12:35
144 17:12:35 تیزر مجموعه خرس‌های کله فندقی 00:01:07
145 17:13:42 تیزر مجموعه بینوایان 00:01:23
146 17:15:05 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 11 00:09:17
147 17:24:22 آنونس برنامه مل‌مل-2 00:01:02
148 17:25:24 قصه‌های جورواجور 00:02:47
149 17:28:11 آنونس مجموعه رامکال 00:01:19
150 17:29:30 تیزر بزودی خوش‌مزه 00:00:30
151 17:30:00 کوچه درختی - قسمت 7 00:19:20
152 17:49:20 آنونس مجموعه سرزمین کوچولوها 00:01:02
153 17:50:22 وله رگلاژ 00:01:26
154 17:51:48 کلیپ نماز 00:03:31
155 17:55:19 حدیث 00:00:34
156 17:55:53 تلاوت قرآن 00:06:07
157 18:02:00 اذان مغرب به افق تهران 00:04:28
158 18:06:28 کلیپ مادر 00:04:18
159 18:10:46 اعلام برنامه 00:00:50
160 18:11:36 شکرستان 00:02:14
161 18:13:50 آنونس مجموعه پاندای کونگ‌فو کار 00:01:00
162 18:14:50 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
163 18:15:00 بره ناقلا - قسمت 2 00:06:15
164 18:21:15 آرم استیشن پرتاب رنگ 00:00:12
165 18:21:27 رود رانر 00:04:44
166 18:26:11 آگهی بازرگانی 00:03:51
167 18:30:02 پاندای کونگ‌فو کار - قسمت 11 00:23:17
168 18:53:19 آرم استیشن لوگو در آسمان 00:00:36
169 18:53:55 برنارد 00:02:59
170 18:56:54 آگهی بازرگانی 00:03:06
171 19:00:00 سینمایی اژدهای پیت 01:29:10
172 20:29:10 آگهی بازرگانی 00:01:10
173 20:30:20 پروفسور بالتازار - قسمت 6 00:09:42
174 20:40:02 تیزر بزودی کلاس اولی‌ها 00:01:01
175 20:41:03 شهر اسباب‌بازی‌ 00:02:26
176 20:43:29 تیزر مجموعه کارآگاه نجار 00:01:32
177 20:45:01 تام و جری - قسمت 23 00:05:16
178 20:50:17 آرم استیشن درختچه دایره 00:00:22
179 20:50:39 لذت دانایی 00:05:46
180 20:56:25 آنونس مجموعه مهارت‌های زندگی 00:01:00
181 20:57:25 سبک زندگی 00:01:50
182 20:59:15 آگهی بازرگانی 00:00:45
183 21:00:00 خرس‌های محافظ جنگل - قسمت 86 00:12:22
184 21:12:22 آرم استیشن ماشین و توپ 00:00:22
185 21:12:44 لاروا 00:01:17
186 21:14:01 آنونس مجموعه قصه ما مثل شد 00:01:00
187 21:15:01 خاله ریزه و قاشق سحرآمیز - قسمت 10 00:08:53
188 21:23:54 آرم استیشن دایره های شیشه ای 00:00:10
189 21:24:04 قصه‌های جورواجور 00:02:52
190 21:26:56 آنونس مجموعه مل‌مل 00:01:02
191 21:27:58 گنجینه 00:01:00
192 21:28:58 آنونس مجموعه سفرهای علمی 00:01:02
193 21:30:00 کارآگاه نجار - قسمت 20 00:20:41
194 21:50:41 آرم استیشن لوگو در آسمان2 00:00:27
195 21:51:08 آنونس مجموعه دژفضایی 00:01:00
196 21:52:08 روسای کوچک 00:07:13
197 21:59:21 وله راه ارتباطی نهال 00:00:17
198 21:59:38 شب بخیر بچه‌ها 00:00:22


مجموعه خارجی مجموعه ایرانی آرم‌استیشن، وله، اعلام برنامه سینمایی آنونس، تیزر، میان‌برنامه قرآن و اذان کلیپ موزیکال آگهی بازرگانی ویژه برنامه ها