اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

گروه تحقیق

گروه تحقیق

در آزمایشگاه پروفسور قورباغه، هر روز ماجراهای خنده‌داری اتفاق می‌افتد.

معرفی برنامه

یک تیم تحقیقاتی خستگی‌ناپذیر تحت سرپرستی دانشمند قورباغه با نام Legusha، دستیار آزمایشگاه وفادارش، که یک موش سفید است به نام Retshteyn و دانش‌آموز کوچک، کلاغ سیاه به نام Ptich در آزمایشگاهی مشغول به کار هستند. اما دستیار و شاگرد هر روز به دنبال تحقیقات خود برای کشف چیزهای مختلف، آزمایشگاه را تبدیل به اتاق بازی خود می‌کنند!

مجموعۀ «گروه تحقیق» با نام اصلی НАУЧНАЯ БАНДА برای گروه سنی کودک تولید شده است.

 

دانلود قسمت های گروه تحقیق (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
گروه تحقیق
جمعه 31 فروردین 1403 - 18:41:7
5 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 16:53:26
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 15:23:16
5 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 27 بهمن 1402 - 16:53:28
5 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 20 بهمن 1402 - 17:41:32
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 12 بهمن 1402 - 21:55:34
3 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 9 بهمن 1402 - 19:47:42
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 7 بهمن 1402 - 17:30:8
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 22 دی 1402 - 17:47:26
3 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 21 دی 1402 - 16:57:49
5 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 20 دی 1402 - 16:9:51
4 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 19 دی 1402 - 20:40:30
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 18 دی 1402 - 20:39:5
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 16 دی 1402 - 15:25:52
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 15 دی 1402 - 18:24:4
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 14 دی 1402 - 18:49:31
5 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 12 دی 1402 - 16:10:46
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 11 دی 1402 - 20:39:31
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 9 دی 1402 - 16:59:27
5 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 8 دی 1402 - 16:48:4
5 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 7 دی 1402 - 16:45:25
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 6 دی 1402 - 16:56:47
4 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 5 دی 1402 - 16:56:23
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 4 دی 1402 - 16:57:47
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 2 دی 1402 - 16:56:7
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 29 آذر 1402 - 16:10:18
4 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 28 آذر 1402 - 16:57:9
3 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 27 آذر 1402 - 16:55:52
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 25 آذر 1402 - 16:10:50
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 24 آذر 1402 - 16:54:26
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 21:53:2
5 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 23 آذر 1402 - 16:53:40
4 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 21 آذر 1402 - 18:24:21
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 17 آذر 1402 - 16:48:37
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 16 آذر 1402 - 18:21:31
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 15 آذر 1402 - 17:0:28
3 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 14 آذر 1402 - 20:56:40
3 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 14 آذر 1402 - 16:57:2
5 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 13 آذر 1402 - 16:11:10
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 12 آذر 1402 - 20:40:38
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 12 آذر 1402 - 16:10:39
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 11 آذر 1402 - 16:10:7
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 21:53:53
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 16:52:49
5 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 16:58:33
3 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 7 آذر 1402 - 20:39:43
5 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 4 آذر 1402 - 17:25:47
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 1 آذر 1402 - 19:24:44
5 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 30 آبان 1402 - 20:51:49
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 28 آبان 1402 - 19:48:30
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 25 آبان 1402 - 18:51:59
5 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 24 آبان 1402 - 20:53:15
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 22 آبان 1402 - 16:23:55
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 20 آبان 1402 - 16:24:29
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 19 آبان 1402 - 18:54:6
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 17 آبان 1402 - 19:52:26
4 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 16 آبان 1402 - 20:55:17
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 15 آبان 1402 - 15:25:11
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 14 آبان 1402 - 21:54:33
3 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 11 آبان 1402 - 19:54:46
5 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 9 آبان 1402 - 16:21:12
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 8 آبان 1402 - 17:45:12
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 7 آبان 1402 - 20:54:13
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 6 آبان 1402 - 20:26:36
3 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 4 آبان 1402 - 17:43:46
5 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 27 مهر 1402 - 21:54:51
4 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 25 مهر 1402 - 16:22:53
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 24 مهر 1402 - 17:30:17
5 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 23 مهر 1402 - 20:52:50
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 22 مهر 1402 - 16:55:47
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 20 مهر 1402 - 18:52:55
5 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 19 مهر 1402 - 19:55:11
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 15 مهر 1402 - 21:24:36
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 9 مهر 1402 - 18:25:16
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 8 مهر 1402 - 18:24:58
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 16:25:15
3 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 3 مهر 1402 - 16:19:20
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 18:2:25
5 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 16:21:32
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 18:53:24
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 20:53:57
5 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 18:17:44
5 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 18:30:36
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 4 شهریور 1402 - 19:24:45
5 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 17:24:50
5 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 27 مرداد 1402 - 18:53:4
3 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 19:54:22
5 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 18:54:4
4 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 18:55:59
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 20 مرداد 1402 - 17:24:48
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 16:55:39
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 21:21:5
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 17:26:24
3 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 19:56:31
3 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 15:24:8
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 31 تیر 1402 - 16:55:14
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 30 تیر 1402 - 18:50:4
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 16:51:57
5 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 17:55:28
4 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 27 تیر 1402 - 21:25:22
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 26 تیر 1402 - 21:10:9
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 25 تیر 1402 - 21:25:48
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 23 تیر 1402 - 19:54:1
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 21 تیر 1402 - 18:21:49
5 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 20 تیر 1402 - 21:24:1
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 18 تیر 1402 - 19:52:48
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 12 تیر 1402 - 19:52:49
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 10 تیر 1402 - 18:25:36
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 7 تیر 1402 - 19:55:38
3 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 6 تیر 1402 - 19:54:56
5 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 3 تیر 1402 - 18:25:23
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 31 خرداد 1402 - 16:18:5
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 28 خرداد 1402 - 18:55:36
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 27 خرداد 1402 - 19:30:31
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 26 خرداد 1402 - 16:55:18
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 25 خرداد 1402 - 16:51:25
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 24 خرداد 1402 - 18:54:29
5 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 23 خرداد 1402 - 19:55:23
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 22 خرداد 1402 - 19:55:43
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 21 خرداد 1402 - 16:55:30
4 دقیقه
گروه تحقیق
پنج شنبه 18 خرداد 1402 - 16:54:35
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 20:22:43
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 20:25:52
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 6 خرداد 1402 - 20:55:17
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 19:14:34
4 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 17:19:25
4 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 19:56:5
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 16:56:11
3 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 14:40:32
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 16 اردیبهشت 1402 - 18:56:37
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 15:55:20
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 18:54:56
5 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 19:55:47
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 19:53:9
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 18:51:44
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 16:55:33
4 دقیقه
گروه تحقیق
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 19:25:16
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 18 فروردین 1402 - 21:22:35
3 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 15 فروردین 1402 - 16:55:47
4 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 11 فروردین 1402 - 21:49:7
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 16:24:28
3 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 27 اسفند 1401 - 19:10:28
3 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 26 اسفند 1401 - 16:54:30
5 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 18:10:55
4 دقیقه
گروه تحقیق
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 20:55:30
4 دقیقه
گروه تحقیق
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 17:49:40
3 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 20 اسفند 1401 - 19:24:53
5 دقیقه
گروه تحقیق
جمعه 19 اسفند 1401 - 17:25:54
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 13 اسفند 1401 - 17:23:51
4 دقیقه
گروه تحقیق
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 14:33:34
4 دقیقه
گروه تحقیق
شنبه 6 اسفند 1401 - 19:24:20
4 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها