اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

تهمت از آسمان و کوه ها، سنگین تر است

یک روز مردی که طالب دانش و معرفت بود ، برای دریافت پاسخ هفت مسئله، پس از پیمودن هفتصد فرسنگ راه، به نزد امیرالمؤمنین علی (ع) آمد و گفت: یا امیرالمؤمنین! من هفتصد فرسنگ راه آمده ام تا از هفت مسئله سؤال کنم. امام (ع) فرمود: هر سؤالی مایلی بپرس .آن مرد گفت: سنگین تر از آسمان، پهناورتر از زمین، بی نیازتر از دریا، سخت تر از سنگ، سوزان تر از آتش، سردتر از سرما و تلخ تر از زهر چیست؟حضرت در پاسخ او فرمود:- از آسمان سنگین تر، تهمت و افترا بر شخص بی گناه است.- از زمین پهناورتر، دامنه حق و حقیقت است.- از دریا بی نیازتر، دل مرد قناعت پیشه است.- از سنگ سخت تر، دل شخص منافق است.- از آتش سوزان تر، [ ظلم و ستم ] پادشاه ستم کار است.- از سرما سردتر، درخواست کردن از شخص بخیل است.- و از زهر تلخ تر، صبر و بردباری است . ولی ثمره شیرین دارد .صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند ،بر اثر صبر نوبت ظفر آید.

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها