اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

سینمایی پسر دریا

در شهر ماهی‌های دريا، «ويرا» و معلم جوان با کمک رئيس شهر «کيزو» و کوسه‌ها شهر را از نفوذ مواد سمی موجود در يک کشتی غرق شده در دريا نجات می‌دهند و مواد سمی را به ساحل باز می‌گردانند...