اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

سینمایی توئیتی و سفر به دور دنیا در 80 روز

مادربزرگ روزی به پارک «لونی» می‌رود و متوجه می‌شود که پارک به علت بدهی تا هشتاد روز دیگر تعطیل می‌شود.

معرفی برنامه

مادر بزرگ برای اینکه پارک دوباره مورد توجه قرار گیرد، یک قرار با سرهنگ «رین فایر» که از اعضای باشگاه «لونی» است می‌گذارد.

او قرار می‌گذارد که اگر توییتی از گربه‌ها بسیار باهوشتر باشد و بتواند ظرف هشتاد روز دور دنیا را بگردد و اثر انگشت هشتاد گربه را جمع کند آنان پارک را تعطیل نکند. این قضیه توجه مردم را بسیار جلب می‌کند و فردای آن روز توئیتی عازم سفرش می‌شود و ماجرا آغاز می‌شود...  
فیلم سینمایی «توئیتی و سفر به دور دنیا در 80 روز» با نام اصلی Tweety's High-Flying Adventure برای گروه سنی کودک تولید شده است.