اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

سینمایی پینوکیو

نجار پیری به نام ژپتو، روزی یک عروسک چوبی می‌سازد که به شکلی معجزه آسا زنده می‌شود. این عروسک که نامش پینوکیو است، یک آرزوی بزرگ دارد و آن آرزو تبدیل شدن به یک پسر واقعی است. برای رسیدن به این هدف او باید ابتدا مسئولیت پذیری را بیاموزد. این فیلم ماجراهای او را در فراگرفتن این درس‌های با ارزش نشان می‌دهد... انیمیشن سینمایی پینوکیو برای مخاطب کودک در سال 1996 تولید شده است.