اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

سینمایی افسانه دابرینیا

زابابا نوه دختری پادشاه کیف می‌خواهد با پیک بی‌دست‌و‌پایی ازدواج کند. پادشاه برای جداکردن آن دو از هم پسر را به همراه پهلوان دابرینیا نیکتیچ به یک مأموریت می‌فرستد، ولی وقتی آنها برمی‌گردند پادشاه دختر را بدست مرد مال‌اندوز و خسیسی سپرده و به دروغ به همه گفته شده که دختر را اژدهای سه سر دزدیده است. پسرک دابرینیا را قانع می‌کند تا به او در یافتن زابابا کمک کند ولی وقتی آنها به اژدها که دوست دابرینیا است می‌رسند حقیقت را می‌فهمند...فیلم سینمایی «افسانه دابرینیا» با نام اصلی Dobrynya Nikitich i Zmey Gorynych برای گروه سنی کودک تولید شده است.