اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

سینمایی شهر گربه‌ها

گربه‌ها در حال نابود کردن موش‌ها هستند، آن‌ها همه‌جا را تحت کنترل خود گرفته‌اند. موش‌ها برای مقابله با گربه‌ها یک موش قهرمان را انتخاب می‌کنند تا به آن‌ها کمک کند. «تونل» رئیس گربه‌ها با سیستم شنود و دوربین‌های مخفی تمام عملیات موش‌ها را زیر‌نظر گرفته است او با تعدادی موش که برای آن‌ها جاسوسی می‌کنند در صدد نفوذ و بهم‌زدن نقشۀ قهرمان و نابود کردن او هستند...