اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

سینمایی یوکی

مادربزرگ و پدربزرگ «یوکی» تصمیم می‌گیرند که نوۀ سیزده ساله‌شان را به روستایی که دزدان سال‌هاست آنجا را غارت می‌کنند بفرستند تا یوکی مردم آنجا را نجات دهند. یوکی تنها یک سال وقت دارد تا موفق شود. در روستا یوکی با کودکی یتیم به نام «هانا» دوست می‌شود. هانا و تعدادی از بچه‌ها با مردی که رئیس گداهاست زندگی می‌کنند. آنها که پدر و مادرشان را در جنگ از دست داده‌اند حالا از طریق گدایی گذرانِ عمر می‌کنند. یوکی آنها را با آموزش دادنِ یک اسب وحشی به نام «سوز برف» سرگرم می‌کند و مردم را تشویق به مقاومت در برابر «گمون» کدخدای حریص آن منطقه می‌کند. مردی به نام «گردباد» که دشمن گمون و مردم دهکده است، قرار است به دهکده حمله کند. مردم تصمیم گرفته‌اند که با گرد‌باد بجنگند و از روستایشان دفاع کنند... این فیلم با نام انگلیسی YUKI – SNOW FAIRY برای گروه سنی نوجوان تولید شده است. فیلمنامۀ این فیلم براساس یک رمان از «ریونوسوک سایتو» Ryunusuke Saito نوشته شده است.