اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

سینمایی داستان زال

پس از تولد زال، سام پدر زال که می‌پنداشت موی سپید فرزندش نشانه اهریمن بودن اوست او را در کوهستان رها می‌کند.

معرفی برنامه

سیمرغ زال را یافته و از او نگهداری می‌کند سال‌ها از این ماجرا می‌گذرد، پیرمردی بر حسب اتفاق زال را در کوهستان همراه با جوجه‌های سیمرغ می‌بیند. این خبر به گوش سام می‌رسد و در صدد پیدا کردن او قرار می‌گیرد و در نهایت او را به نزد خود آورده تربیت او را به عهده می‌گیرد...