اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

سینمایی خداوند لک‌لک‌ها را دوست دارد

فیلم در مورد کوچ لک‌لک‌ها به دهکده و ماجرای دوستی آنها با بچه‌های ده یعنی سعید و علی و رحیم و حسین می‌باشد .