اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

سینمایی فای‌ول به غرب می‌رود

«فایول» موش کوچکی است که شیفتۀ کابوی‌ها و غرب وحشی است و در رویاهایش خود را یک کابوی هفت‌تیر‌کش می‌بیند. او خانوادۀ فقیری دارد که به سختی خود را سیر می‌کنند. روزی گربه‌ای که خود را ارباب می‌نامد با نقشه‌ای از پیش تعیین شده، آنها را از یک گربۀ وحشی می‌ترساند و در عوض خودش با یک عروسک موش خیمه شب‌بازی آنها را به سفر با قطار به غرب وحشی دعوت می‌کند. فایول و خانواده‌اش به همراهی سایر موش‌های محله برای سفر آماده می‌شوند و صبح روز بعد با قطار راهی سفر به غرب می‌شوند... Amblin Entertainment نام کمپانی سینمایی استیون اسپیلبرگ است که آن را در سال 1981 به همراهی کاترین کندی و فرانک مارشال تأسیس کرد و فیلم‌های بسیاری در آنجا تولید شد، مانند «کاسپر روح مهربان» 1995 و «بالتو» 1995 و از نمونه‌های اخیرش به «تن‌تن» و «تک‌شاخ» 2011 اشاره کرد.