اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

بامزه‌های کوچولو

بامزه‌های کوچولو

کارگردان:

زینب یزدانی

نویسنده:

مریم شعبانی

این مجموعه مستندی از حیات وحش است که راوی ان یک کودک فعال محیط زیست است و دوبله آن به همراه همین راوی کودک انجام شده و یک اتفاق نوینی را در کار دوبله برای کودکان رقم زده است. از طرفی وجود آیتم‌های تولیدی در میان مستند سبب تنوع بصری مجموعه شده. در این آیتم‌ها که توسط مجری کودک اجرا می‌شود، در مورد گونه‌های ایرانی حیوانات اطلاعات مفیدی در اختیار کودکان قرار میگیرد.

معرفی برنامه

این مستند در 70 قسمت  22 دقیقه‌ای در سال 1400 با تکنیک رئال در کشور ایران برای گروه سنی کودک تولید شده است.

دانلود قسمت های بامزه‌های کوچولو (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
بامزه‌های کوچولو - قسمت 38
چهار شنبه 19 مهر 1402 - 15:3:19
30 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 37
سه شنبه 18 مهر 1402 - 15:0:44
31 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 36
دو شنبه 17 مهر 1402 - 15:0:13
30 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 35
یک شنبه 16 مهر 1402 - 15:0:30
27 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 34
شنبه 15 مهر 1402 - 15:2:9
29 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 33
چهار شنبه 12 مهر 1402 - 16:30:30
29 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 23
سه شنبه 11 مهر 1402 - 16:30:0
27 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 22
دو شنبه 10 مهر 1402 - 16:30:17
31 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 21
یک شنبه 9 مهر 1402 - 16:30:7
34 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 20
شنبه 8 مهر 1402 - 16:30:26
32 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 32
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 20:30:22
29 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 14
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 15:0:40
31 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 31
سه شنبه 4 مهر 1402 - 20:30:20
29 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 31
سه شنبه 4 مهر 1402 - 16:30:15
29 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 30
دو شنبه 3 مهر 1402 - 20:30:28
29 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 30
دو شنبه 3 مهر 1402 - 16:30:19
29 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 29
یک شنبه 2 مهر 1402 - 16:30:1
27 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 28
شنبه 1 مهر 1402 - 20:30:20
29 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 28
شنبه 1 مهر 1402 - 16:30:5
29 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 27
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 16:30:6
28 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 26
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 16:30:28
30 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 25
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 16:30:38
30 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 24
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 16:30:5
26 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 23
شنبه 25 شهریور 1402 - 16:30:33
27 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 19
جمعه 24 شهریور 1402 - 16:29:33
33 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 18
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 16:30:47
33 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 17
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 16:30:7
32 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 16
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 16:30:18
27 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 15
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 16:30:24
28 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 14
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 16:30:5
28 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 13
شنبه 18 شهریور 1402 - 16:30:24
30 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 11
جمعه 17 شهریور 1402 - 16:30:16
29 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 11
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 16:39:10
25 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 10
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 16:35:13
27 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 9
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 16:35:17
31 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 8
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 16:30:45
30 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 7
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 16:33:34
26 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 6
شنبه 11 شهریور 1402 - 16:39:29
30 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 5
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 16:30:28
34 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 4
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 16:30:21
32 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 3
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 16:33:5
33 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 2
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 16:31:19
31 دقیقه
بامزه‌های کوچولو - قسمت 1
شنبه 4 شهریور 1402 - 16:31:59
31 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها