اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

اذان مغرب

اذان مغرب

تلاوت آیات نورانی قرآن با صدای کودکانه

دانلود قسمت های اذان مغرب (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
اذان مغرب
شنبه 8 مهر 1402 - 18:8:0
4 دقیقه
اذان مغرب
جمعه 7 مهر 1402 - 18:10:0
5 دقیقه
اذان مغرب
پنج شنبه 6 مهر 1402 - 18:11:0
4 دقیقه
اذان مغرب
چهار شنبه 5 مهر 1402 - 18:13:0
4 دقیقه
اذان مغرب
سه شنبه 4 مهر 1402 - 18:14:0
4 دقیقه
اذان مغرب
دو شنبه 3 مهر 1402 - 18:16:0
4 دقیقه
اذان مغرب
یک شنبه 2 مهر 1402 - 18:17:0
5 دقیقه
اذان مغرب
شنبه 1 مهر 1402 - 18:19:0
4 دقیقه
اذان مغرب
جمعه 31 شهریور 1402 - 18:20:0
5 دقیقه
اذان مغرب
پنج شنبه 30 شهریور 1402 - 18:23:0
4 دقیقه
اذان مغرب
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 18:23:0
4 دقیقه
اذان مغرب
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 18:24:0
4 دقیقه
اذان مغرب
دو شنبه 27 شهریور 1402 - 18:26:0
4 دقیقه
اذان مغرب
یک شنبه 26 شهریور 1402 - 18:27:0
5 دقیقه
اذان مغرب
شنبه 25 شهریور 1402 - 18:29:0
4 دقیقه
اذان مغرب
جمعه 24 شهریور 1402 - 18:30:0
5 دقیقه
اذان مغرب
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 18:32:0
4 دقیقه
اذان مغرب
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 18:33:0
4 دقیقه
اذان مغرب
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 18:35:0
4 دقیقه
اذان مغرب
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 18:36:0
4 دقیقه
اذان مغرب
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 18:38:0
5 دقیقه
اذان مغرب
شنبه 18 شهریور 1402 - 18:39:0
4 دقیقه
اذان مغرب
جمعه 17 شهریور 1402 - 18:41:0
5 دقیقه
اذان مغرب
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 18:47:0
4 دقیقه
اذان مغرب
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 18:48:0
5 دقیقه
اذان مغرب
شنبه 11 شهریور 1402 - 18:49:0
4 دقیقه
اذان مغرب
جمعه 10 شهریور 1402 - 18:51:0
5 دقیقه
اذان مغرب
پنج شنبه 9 شهریور 1402 - 18:52:0
4 دقیقه
اذان مغرب
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 18:54:0
4 دقیقه
اذان مغرب
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 18:55:0
4 دقیقه
اذان مغرب
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 18:56:0
4 دقیقه
اذان مغرب
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 18:58:0
5 دقیقه
اذان مغرب
شنبه 4 شهریور 1402 - 18:59:0
4 دقیقه
اذان مغرب
جمعه 3 شهریور 1402 - 19:1:0
5 دقیقه
اذان مغرب
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 19:2:0
4 دقیقه
اذان مغرب
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 19:3:0
4 دقیقه
باکس اذانگاهی مغرب
یک شنبه 18 تیر 1402 - 19:44:0
5 دقیقه
باکس اذانگاهی مغرب
شنبه 17 تیر 1402 - 19:44:0
4 دقیقه
باکس اذانگاهی مغرب
جمعه 16 تیر 1402 - 19:44:0
5 دقیقه
باکس اذانگاهی مغرب
پنج شنبه 15 تیر 1402 - 19:45:0
4 دقیقه
باکس اذانگاهی مغرب
چهار شنبه 14 تیر 1402 - 19:45:0
4 دقیقه
باکس اذانگاهی مغرب
سه شنبه 13 تیر 1402 - 19:45:0
4 دقیقه
باکس اذانگاهی مغرب
دو شنبه 12 تیر 1402 - 19:45:0
4 دقیقه
باکس اذانگاهی مغرب
یک شنبه 11 تیر 1402 - 19:45:0
5 دقیقه
باکس اذانگاهی مغرب
شنبه 10 تیر 1402 - 19:45:0
4 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها