اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

نگهبانان شیردل

نگهبانان شیردل

تهیه‌کننده:

John I. Carrillo, Ford Riley, Mark Brammeier,...

کارگردان:

Howy Parkins, Tom Derosier, Ford Riley

نویسنده:

John Loy ,Ford Riley, Elise Allen,...

"کایان" پسر "سیمبا"، به همراه دوستانش فولی، بانگا، بشتی، اونو و آنگا گروه نگهبانان شیردل را تشکیل می‌دهند و از سرزمین افتخار محافظت می‌کنند.

معرفی برنامه

کایان بر اثر آسیبی که می‌بیند برای درمان به سرزمین آرامش می‌رود تا درمان شود. در سرزمین آرامش، با گروهی به نام "دسته شب" دوست می‌شوند و برای محافظت از سرزمین آرامش به آنها کمک می‌کنند. طی اتفاقاتی کایان رهبری نگهبانان شیردل در سرزمین افتخار را به "ویتانی" می‌سپارد و خودش به همراه "رانی" در سرزمین آرامش دسته شب را رهبری می‌کنند...

مجموعه « نگهبانان شیردل» با نام اصلی The Lion Guard در سال 2022 در کشور آمریکا با تکنیک سه بعدی کامپیوتری در 4  فصل  تولید شده است.

 

  • موسیقی: Christopher Willis
  • تکنیک: سه بعدی کامپیوتری
  • تعداد قسمت: 85
  • مدت:22  دقیقه‌ای
  • کشور سازنده: آمریکا
  • سال ساخت: 2015- 2022
  • شرکت سازنده: Disney Television Animation, Lioness Productions (II)

دانلود قسمت های نگهبانان شیردل (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
نگهبانان شیردل - قسمت 24
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 17:30:17
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 23
شنبه 26 خرداد 1403 - 17:30:4
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 22
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 17:30:3
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 21
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 17:30:28
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 20
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 17:30:0
21 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 19
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 17:30:10
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 18
شنبه 19 خرداد 1403 - 17:30:36
21 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 17
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 17:30:17
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 16
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 17:30:31
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 15
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 17:30:35
20 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 14
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 17:30:15
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 13
شنبه 12 خرداد 1403 - 17:30:17
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 12
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 17:30:8
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 11
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 17:30:19
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 10
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 17:30:7
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 9
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 17:30:7
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 8
شنبه 5 خرداد 1403 - 17:30:5
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 6
جمعه 4 خرداد 1403 - 17:30:13
19 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 5
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 17:30:22
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 4
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 20:33:3
20 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 4
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 17:30:19
20 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 3
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 20:33:7
21 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 3
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 17:30:23
21 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 2
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 20:33:1
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 2
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 17:30:27
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 1
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 17:30:1
22 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 26
جمعه 17 شهریور 1402 - 19:0:28
21 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 25
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 19:0:28
21 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 24
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 19:0:53
21 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 23
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 19:0:10
21 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 22
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 19:0:3
21 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 21
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 19:0:34
21 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 20
شنبه 11 شهریور 1402 - 19:0:3
21 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 17
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 18:6:33
21 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 16
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 18:6:50
20 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 15
یک شنبه 5 شهریور 1402 - 18:0:49
20 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 14
شنبه 4 شهریور 1402 - 18:1:9
20 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 11
جمعه 3 شهریور 1402 - 18:9:16
17 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 10
پنج شنبه 2 شهریور 1402 - 18:0:3
22 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 10
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 18:0:2
22 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 9
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 18:0:5
22 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 8
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 18:0:8
22 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 7
یک شنبه 29 مرداد 1402 - 18:4:27
22 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 5
جمعه 27 مرداد 1402 - 18:0:15
27 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 4
پنج شنبه 26 مرداد 1402 - 18:0:7
20 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 3
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 18:0:10
22 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 2
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 18:0:9
22 دقیقه
نگهبانان شیردل-2 - قسمت 1
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 18:0:15
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 26
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 18:0:25
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 25
شنبه 21 مرداد 1402 - 18:0:58
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 23
جمعه 20 مرداد 1402 - 18:0:30
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 11
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 18:0:48
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 22
چهار شنبه 18 مرداد 1402 - 18:0:24
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 21
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 18:0:23
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 20
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 18:0:23
21 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 17
جمعه 13 مرداد 1402 - 18:0:21
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 10
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 18:0:46
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 15
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 18:0:22
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 14
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 18:0:14
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 13
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 18:0:7
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 12
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 18:0:16
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 11
شنبه 7 مرداد 1402 - 18:0:22
21 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 10
جمعه 6 مرداد 1402 - 18:0:27
21 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 9
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 18:0:25
20 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 8
چهار شنبه 4 مرداد 1402 - 18:0:34
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 7
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 18:0:36
19 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 6
دو شنبه 2 مرداد 1402 - 18:0:6
20 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 4
یک شنبه 1 مرداد 1402 - 18:0:16
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 3
شنبه 31 تیر 1402 - 18:0:25
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 3
جمعه 30 تیر 1402 - 18:0:20
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 9
پنج شنبه 29 تیر 1402 - 18:0:34
22 دقیقه
نگهبانان شیردل - قسمت 1
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 18:0:10
22 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها