اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

شب رویایی

شب رویایی

برنامه شب رویایی از ابتدای ماه مبارک رمضان حدود ساعت ۱۱ تا ۱۲ شب برای بچه‌ها کلی قصه و لالایی داره.

معرفی برنامه

بچه‌ها قصه‌ها رو گوش می‌کنند و با لالایی‌ها به خواب می‌رن. شب رویایی تلاش می‌کنه تا بچه‌ها به دنیای خیال انگیز قصه‌ها سفر کنند با شخصیت‌های قصه‌ها آشنا بشن، داستان‌هاشون رو گوش بدن و آماده بشن برای یه خواب شیرین و راحت. قصه و لالایی‌ها توسط سایت ایران صدا تهیه شده و شبکه پویا اون رو برای بچه‌ها آماده کرده.

خانواده‌ها می‌تونن با اسکن QR کد کنار صفحه تلویزیون شب رویایی رو از صفحه ایرانصدا گوش کنن.

دانلود قسمت های شب رویایی (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
شب رویایی - قسمت 100
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 21:30:47
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 99
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 21:30:19
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 98
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 21:30:32
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 97
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 21:30:33
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 96
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 21:30:13
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 95
شنبه 26 خرداد 1403 - 21:30:34
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 94
جمعه 25 خرداد 1403 - 21:30:15
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 93
پنج شنبه 24 خرداد 1403 - 21:30:34
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 92
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 21:30:25
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 91
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 21:30:32
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 90
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 21:30:34
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 89
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 21:30:26
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 88
شنبه 19 خرداد 1403 - 21:30:22
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 87
جمعه 18 خرداد 1403 - 21:30:33
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 86
پنج شنبه 17 خرداد 1403 - 21:30:6
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 85
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 21:30:37
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 84
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 21:30:16
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 83
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 21:30:12
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 82
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 21:30:32
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 81
شنبه 12 خرداد 1403 - 21:30:31
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 80
جمعه 11 خرداد 1403 - 21:30:1
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 79
پنج شنبه 10 خرداد 1403 - 21:30:32
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 78
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 21:30:35
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 77
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 21:30:29
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 76
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 21:30:29
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 75
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 21:30:48
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 74
شنبه 5 خرداد 1403 - 21:30:17
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 74
جمعه 4 خرداد 1403 - 21:30:47
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 73
پنج شنبه 3 خرداد 1403 - 21:30:34
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 72
چهار شنبه 2 خرداد 1403 - 21:30:23
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 71
سه شنبه 1 خرداد 1403 - 21:30:42
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 70
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 21:30:22
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 69
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 21:30:29
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 68
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 21:30:46
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 67
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 21:30:4
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 66
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 21:30:22
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 65
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 21:30:14
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 64
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 21:30:32
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 63
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 21:30:34
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 62
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 21:30:21
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 61
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 21:30:27
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 60
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 21:30:39
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 58
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 21:30:56
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 58
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 21:30:34
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 57
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 21:30:22
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 56
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 21:30:13
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 55
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 21:30:31
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 54
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 21:30:36
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 53
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 21:30:5
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 52
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 21:30:12
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 51
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 21:30:23
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 50
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 21:30:26
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 49
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 21:30:37
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 48
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 21:30:30
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 47
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 21:30:36
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 46
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 21:30:31
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 45
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 21:30:37
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 44
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 21:30:13
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 39
جمعه 31 فروردین 1403 - 21:30:18
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 35
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 21:30:22
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 33
شنبه 25 فروردین 1403 - 21:29:47
29 دقیقه
شب رویایی - قسمت 28
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 23:0:20
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 27
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 23:0:29
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 26
شنبه 18 فروردین 1403 - 23:0:24
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 25
جمعه 17 فروردین 1403 - 23:0:9
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 24
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 22:59:53
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 23
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 23:0:26
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 22
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 22:1:50
58 دقیقه
شب رویایی - قسمت 21
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 21:59:48
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 20
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 21:59:28
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 19
شنبه 11 فروردین 1403 - 22:0:20
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 18
جمعه 10 فروردین 1403 - 23:0:12
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 17
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 22:59:59
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 16
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 23:0:5
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 15
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 23:0:13
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 14
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 23:0:34
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 13
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 23:0:31
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 12
شنبه 4 فروردین 1403 - 23:0:0
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 11
جمعه 3 فروردین 1403 - 23:0:18
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 10
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 23:0:10
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 9
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 23:0:24
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 8
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 23:0:13
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 7
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 23:0:16
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 6
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 23:0:25
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 5
شنبه 26 اسفند 1402 - 23:0:10
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 4
جمعه 25 اسفند 1402 - 23:0:5
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 3
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 23:0:5
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 2
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 23:0:25
59 دقیقه
شب رویایی - قسمت 1
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 23:20:40
39 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها