اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

اسکیتی‌

اسکیتی‌

تهیه‌کننده:

محمد مهدی مشکوری

کارگردان:

حسین صفارزادگان

نویسنده:

محمد شکوهی، سپهر صابری افشار، طنین علی‌خانی، علی پرویزی...

جهان داستان در زیر اقیانوس می‌گذرد و اسکیتی که یک قورباغه بدون دست است در قسمت‌های مختلف در ابتدا با یک مشکل محیط زیستی که توسط شخصیت منفی به نام "دلقک ماهی" ایجاد شده مواجه می‌شود...

معرفی برنامه

او با کمک دوستانش به نام‌های رییس جلبک، نرمالو، چسبو و خال و خالی به مبارزه با دلقک ماهی می‌پردازند و او را شکست می‌دهند.

 

  • انیماتور: علی بابایی، الهه نیک‌خواه، زینب باصریف الهام نیک‌خواه...
  • موسیقی: پویا صفا
  • تکنیک: سه بعدی کامپیوتری
  • مدت: 15 دقیقه‌ای
  • کشور سازنده: جمهوری اسلامی ایران
  • سال ساخت: 1401
  • مجری طرح: استودیو ایما

دانلود قسمت های اسکیتی‌ (جدول پخش)

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
اسکیتی
جمعه 1 تیر 1403 - 20:15:13
16 دقیقه
اسکیتی
جمعه 1 تیر 1403 - 17:0:1
16 دقیقه
اسکیتی
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 20:15:6
16 دقیقه
اسکیتی
پنج شنبه 31 خرداد 1403 - 17:0:2
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 40
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 20:15:1
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 40
چهار شنبه 30 خرداد 1403 - 17:0:33
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 44
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 20:15:3
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 44
سه شنبه 29 خرداد 1403 - 17:0:1
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 3
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 20:30:0
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 3
دو شنبه 28 خرداد 1403 - 17:0:6
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 52
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 20:30:24
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 52
یک شنبه 27 خرداد 1403 - 17:0:10
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 51
شنبه 26 خرداد 1403 - 20:30:18
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 51
شنبه 26 خرداد 1403 - 17:0:16
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 50
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 20:30:0
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 50
چهار شنبه 23 خرداد 1403 - 17:0:17
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 49
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 20:30:28
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 49
سه شنبه 22 خرداد 1403 - 17:0:18
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 46
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 20:30:32
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 46
دو شنبه 21 خرداد 1403 - 17:0:5
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 45
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 20:30:23
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 45
یک شنبه 20 خرداد 1403 - 17:0:24
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 48
شنبه 19 خرداد 1403 - 20:30:7
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 48
شنبه 19 خرداد 1403 - 17:0:32
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 47
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 20:30:37
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 47
چهار شنبه 16 خرداد 1403 - 17:0:31
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 43
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 20:30:15
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 43
سه شنبه 15 خرداد 1403 - 17:0:0
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 33
دو شنبه 14 خرداد 1403 - 17:0:12
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 32
یک شنبه 13 خرداد 1403 - 17:0:37
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 34
شنبه 12 خرداد 1403 - 20:30:2
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 34
شنبه 12 خرداد 1403 - 17:0:22
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 42
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 20:30:9
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 42
چهار شنبه 9 خرداد 1403 - 17:0:17
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 41
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 20:30:17
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 41
سه شنبه 8 خرداد 1403 - 17:0:25
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 39
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 20:30:21
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 39
دو شنبه 7 خرداد 1403 - 17:0:3
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 36
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 20:30:0
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 36
یک شنبه 6 خرداد 1403 - 17:0:6
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 35
شنبه 5 خرداد 1403 - 20:30:5
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 35
شنبه 5 خرداد 1403 - 17:0:21
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 31
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 20:30:18
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 31
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 17:0:16
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 30
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 20:30:8
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 30
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 17:45:31
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 29
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 20:30:22
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 29
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 17:45:32
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 25
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 20:30:22
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 25
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 17:0:15
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 24
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 20:30:1
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 24
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 17:0:20
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 23
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 20:30:23
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 23
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 17:0:28
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 22
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 20:30:8
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 22
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 17:0:29
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 21
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 20:30:21
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 21
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 17:0:20
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 20
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 17:0:3
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 19
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 20:30:38
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 19
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 17:0:37
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 18
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 20:30:26
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 18
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 17:0:6
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 17
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 20:30:11
15 دقیقه
اسکیتی - قسمت 17
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 17:0:21
15 دقیقه
اسکیتی - قسمت 16
چهار شنبه 12 اردیبهشت 1403 - 17:0:34
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 15
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 20:30:12
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 15
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 17:0:28
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 14
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 20:30:21
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 14
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 17:0:17
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 12
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 20:30:7
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 12
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 17:0:13
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 11
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 17:0:30
15 دقیقه
اسکیتی - قسمت 10
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 17:0:10
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 24
جمعه 31 فروردین 1403 - 17:0:6
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 20
دو شنبه 27 فروردین 1403 - 17:0:18
16 دقیقه
اسکیتی - قسمت 18
شنبه 25 فروردین 1403 - 17:0:7
16 دقیقه
اسکیتی‌ - قسمت 12
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 18:0:17
16 دقیقه
اسکیتی‌ها - قسمت 11
شنبه 18 فروردین 1403 - 18:0:9
15 دقیقه
اسکیتی‌ها - قسمت 10
جمعه 17 فروردین 1403 - 18:0:27
16 دقیقه
اسکیتی‌ها - قسمت 9
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 18:0:8
15 دقیقه
اسکیتی‌ها - قسمت 8
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 18:0:9
15 دقیقه
اسکیتی‌ها - قسمت 5
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 18:0:29
16 دقیقه
اسکیتی‌ها - قسمت 6
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 18:0:3
15 دقیقه
اسکیتی‌ها - قسمت 3
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 18:0:24
16 دقیقه
اسکیتی‌ها - قسمت 2
شنبه 11 فروردین 1403 - 18:0:5
16 دقیقه
اسکیتی‌ها - قسمت 13
جمعه 10 فروردین 1403 - 18:0:11
15 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها