کلیپ‌های موزیکال

شبی خواب گل و گلدسته دیدم چراغای بهم پیوسته دیدم لالایی پای حوض نقره پوشی خودم رو ناتوان و خسته…
آهای خواب قشنگ من! برو از آسمون بالا برو آروم مثل قطره که برمی‌گرده تو اَبرا لالا لالا برو بالا،…
لالا لالایی، صحرا خوابیده جنگل آرومه، دریا خوابیده رو تاقچه فانوس، امشب خاموشه دنیا تاریکه، غیر از یک گوشه صد…
صدای نقاره تو کوچه‌ها پیچید پرنده‌ای پر زد، شکوفه‌ای خندید بشین و لالایی نخون که بیدارم برای بیداری بهانه‌ای دارم…
لالایی بارون، لالایی بارون از پشت شیشه، از چشم ناودون گنجشک بارون رو سقف خونه رو طاق ایون آواز می‌خونه…
لالالالا گل خندون، نشی محتاج نامردون نشی دلتنگ و بی‌یاور، نشی تنها و سرگردون لالا لالا گل خندون، تو این…
لالا مهتاب تو حوضه، با اون خال حنایی پولک‌هاش از ستاره، با یک تاج طلایی شب از دالون تاریک، فانوسو…
پر زد کبوتر، تو نور مهتاب دلتنگ و تنها، غمگین و بی‌تاب نه آب و دونه، نه باغ و خونه…
آن که نامش را ستاره بر نگین آسمان زد، گنج علم و بحر تقوا، صادق آل محمد(ص) پیشوای پارسایان در…
یه تیم و قلبه، یه ایران باهاشه اون بالا بالاها روی قله جاشه قهرمان هست، خیلی آمادست همه باهم یک…