کلیپ‌های موزیکال

دشت‌ها و رودخانه‌ها، آسمون پاک ما، رنگ بهشته هست خدا تو دلمون که با آب و گِلمون عشقو سرشته کوچه‌های…
بگو که نیستی فقط خدای جانمازها بگو که چاره‌سازی و خدای چاره‌سازها بگو که نیستی فقط خدای در سجودها تو…
زمین ستاره بارون لبای غنچه خندون تو خونۀ محمد می‌خواد بیاد یه مهمون میاد که زیبا باشه «ام ابیها» باشه…
تا چرخ‌ها از چرخش افتادن لبخند از لب‌های بابا رفت رو صورتش اندوه، چین انداخت شور و نشاط از خونۀ…
آمده موسم فتح ایمان شعله زد بر افق نور قرآن در دل بهمن سرد تاریخ لاله سر زد زخون شهیدان…
روز راهپیمایی بیست و دوی بهمنه و همه چیز باز برا من مثل یه رویا می‌مونه چه قدر روز قشنگی!…
ای کشور آباد! ای ایران آزادم! ای مرزهایت لاله‌گون از خون و خاکستر جان داده‌ایم و تا ابد بر عهد…
ای مجاهد! ای مظهر شرف! ای گذشته ز جان در ره هدف! بعد تو کم نشد شور حیدری بر سر…
مدرسۀ انقلاب باز شد بیا که باهم قرار داریم رفیق من! همکلاسی من! بیا به فردا دل بسپاریم کتاب تاریخ…
ایران ما! ایران ما، نامت چه زیباست! ای میهن ما! مهر تو در سینه ماست خاک تو را، خاک تو…