کلیپ‌های موزیکال

گل می‌روید، گل می‌روید، چون روی او شکوفا خُلقش زیبا، خویش زیبا، نامش زیبا، مسیحا او زادۀ نور و عفت…
از تو دارم هر چه دارم، از تو ممنونم خالقم، پروردگارم، از تو ممنونم از تو دارم جسم و جانم،…
محمد، آنکه خیرٌ مرسلین است محمد، معنی حبل‌المتین است دو عالم بنده خُلق نکویش محمد رحمتٌ للعالمین است محمد رحمت…
هر چه که در عالم است، جهان به نگاه اوست ما قطره‌ای به دریا، دریا محمد است که هرچه که…
یا محمد ساقی هفت آسمان می منام توست مستم کرده است کیستی که عالمی مجذوب توست؟ نام تو از نیست…
محمد یا محمد یا محمد طالع احمد است احمد آیت نور محمد است در نهایت مطلع فجر و پرتو هدایت…
باز یه صبح روشن، با تو یار مهربونم آبی و زلالم، با تو مثل آسمونم دستمو بگیر تو تا بازم…
باوجود همۀ توطئه‌ها ما ماندیم جان چو شمعی به سر کشورمان سوزاندیم غارت و قتل به هر جای جهان لبریز…
باز یه مرد آسمونی، تو سن نوجوونی، شده با گریه دمساز با یه قلب پر اراده، تو لشکر پیاده، می‌خواد…
دوباره بی تابی، دوباره حیرونی، چرا پریشونی؟ نذریِ هرساله باید ادا شه، میدونی تو این سال‌ها باهم خدا خدا کردیم…