اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

رنگ نیرنگ

هاپول، یک سگ خیال‌پرداز است که به همراه چوپان مهربان از گلۀ گوسفندان مراقبت می‌کند. او سگ خوش‌شانسی است چون با اینکه اغلب به خیال‌پردازی مشغول است، اما گرگ بدجنس داستان تابحال نتوانسته از چنگال او خلاص شده و گوسفندان گله را بدزدد.

معرفی برنامه

مجموعۀ «رنگ نیرنگ» با اشعاری از «شکوه قاسم‌نیا» و «افسانه شعبان‌نژاد» در دو فصل 13 قسمتی تولید شده است. این مجموعه با تلفیق طراحی‌های دو بعدی در فضای سه بعدی کامپیوتری ساخته شده است.