اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

روسای کوچک

در مجموعۀ رؤسای کوچک، چندین نفر در کنار هم زندگی می‌کنند که هر کدام از آنها در نقش یکی از کشورهای مهم دنیا هستند.

معرفی برنامه

بعضی از این بچه‌ها و پدر و مادرشان به بقیه کودکان زور می‌گویند و آنها را اذیت می‌کنند، حتی بعضی وقت‌ها وسایل آنها را برمی‌دارند یا آنها را جابجا می‌کنند و خلاصه اینکه بخاطر منافع خودشان دائم برای دیگران دردسر درست می‌کنند. بچه‌های دیگر در مقابل ظلم و ستم آنها مقاومت کرده و با کمک یکدیگر به زورگویان اجازه نمی‌دهند تا آنها در کارهایشان دخالت کنند.

قسمت «یادگاری» از مجموعه انیمیشن بی‌کلام «روسای کوچک» به بخش نهایی مسابقه جشنواره پویانمایی بین‌المللی 1395 تهران راه یافته است.