اپلیکیشن شبکه نهال
دریافت نسخه اندروید

هزار افسون

افسانه‌ها، قصه‌‌های خیالی و قدیمی بودند که در روزگاران دور در میان مردم نقل می‌شدند. حکیم ابوالقاسم فردوسی تمام این افسانه‌های قدیمی را جمع کرده است تا برای ما حفظ شوند.

معرفی برنامه

افسانه به داستان‌های خیالی گفته می‌شود که با بعضی از واقعیت‌ها آنچنان آمیخته می‌شد که در روزگاران دور مردم آنها را داستان‌هایی واقعی می‌پنداشتند؛ مثل وجود داشتن موجوداتی که هرگز ندیده‌ایم؛ دیو، اسب پرنده و... در روزگاران قدیم، زمانی که این داستان‌ها فقط در بین مردم گفته می‌شد، شاعر پارسی‌گوی و نامدار ایران، فردوسی این قصه‌ها را که سینه‌به‌سینه و نسل به نسل به‌صورت شفاهی گفته می‌شدند جمع‌آوری کرده و اشعار بی‌نظیری را سرود که جاودان شده است.

مجموعه «هزار افسان» بر اساس داستان‌های شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی برای گروه سنی کودک تولید شده است.